Výkonný podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič si na svoj prvý dialóg o ekológii vybral našu konferenciu na tému Zlepšenie postavenia spotrebiteľov v súvislosti s klimatickými zmenami Usporadúvanie dialógov o ekológii ohlásil v októbri na vypočutí vo výbore Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v súvislosti s jeho nomináciou do funkcie eurokomisára pre Zelenú dohodu.

Na konferencii usporiadanej skupinou Organizácie občianskej spoločnosti v EHSV sa zúčastnilo takmer 140 ľudí, vrátane zástupcov organizácií občianskej spoločnosti z členských štátov a na úrovni EÚ, ako aj európskych tvorcov politík. Na podujatí bolo ohlásené začatie štúdie na tému Náklady na klimatické zmeny vznikajúce domácnostiam a rodinám v EÚ, ktorej vypracovanie zadal EHSV. Bola na ňom vyzdvihnutá aj úloha spotrebiteľov a potreba environmentálne, sociálne a hospodársky udržateľnej a inkluzívnej ekologickej transformácie, ktorá si vyžaduje cielené politiky a spoluprácu všetkých aktérov.

Predseda skupiny Organizácie občianskej spoločnosti Séamus Boland vo svojom otváracom príhovore uviedol, že skupina víta oznámenie podpredsedu Šefčoviča organizovať dialógy o ekológii. „Poctili ste nás tým, že ste si na uskutočnenie prvého dialógu o ekológii zvolili našu konferenciu.“

Podpredseda Šefčovič uviedol, že takéto dialógy sa chystá uskutočňovať pravidelne, aby sa udržiavala a zlepšovala verejná podpora Európskej zelenej dohody. „Chceme ukázať, že máme nielen právne riešenia, ale aj počúvame a staráme sa a vždy sme pripravení spolupracovať so zainteresovanými stranami na hľadaní vyvážených riešení. Tieto riešenia nám pomôžu bojovať proti zmene klímy, budú sociálne zodpovedné a pomôžu pri vytváraní kvalitných pracovných miest v Európe. Váš výbor je spolu s Vašou skupinou vynikajúcim fórom na tieto dialógy.“

Prečítajte si viac o diskusiách. Závery a odporúčania z konferencie nájdete na webovom sídle EHSV.

ZROJ: EHSV

Ilustračná fotografia: EHSV

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *