Na summite lídrov EÚ nedošlo k zhode a nezaznela žiadna dohoda o dlhodobom rozpočte, ani diskusia o fiškálnych pravidlách. Nové fiškálne pravidlá, ktoré stanovujú rozhodnutia o výdavkoch a zadlžovaní členských štátov, mali nadobudnúť platnosť od 1. januára, kedy končí aktivácia všeobecnej únikovej doložky Paktu stability a rastu. Avšak v záveroch Európskej rady, ktorá sa skončila, nie je žiadna zmienka o hospodárskej správe.

Toto nasleduje po dvoch po sebe idúcich stretnutiach ministrov financií EÚ, na ktorých boli tieto pravidlá hlavným bodom programu, ale nebol dosiahnutý žiaden konsenzus. Chýbajúca zhoda ukazuje, prečo ministri financií potrebujú podporiť ďalšie predĺženie, aspoň o 6 mesiacov, pozastavenia predpandemických obmedzení a vyhnúť sa snahe o rýchle schválenie zlých pravidiel pod zásterkou vianočnej prestávky.

Ministri financií by mali vypočuť jasný odkaz od 15 000 ľudí, ktorí vyšli do ulíc Bruselu a protestovali proti plánom na obnovenie pravidiel úsporných opatrení. Návrhy Komisie by prinútili 14 krajín znížiť svoje rozpočty pre budúci rok aspoň 45 miliárd.

Generálna tajomníčka EOK Esther Lynch povedala: „Európska rada odložila rozhodnutia týkajúce sa ekonomiky, ktoré ovplyvnia životy pracujúcich ľudí. Rozhodnutie o dlhodobom rozpočte bolo odložené, pričom nové fiškálne pravidlá, ktoré mali nadobudnúť platnosť o dva týždne, boli problematické. V tejto patovej situácii je jediným rozumným a zodpovedným krokom teraz predĺžiť pozastavenie úsporných pravidiel EÚ. Ministri financií EÚ by nemali využiť Vianoce na skrytie zlých správ a unáhlené rozhodnutie o fiškálnych pravidlách v nasledujúcich dňoch. Nemali by sme sa ani jednoducho vrátiť k predchádzajúcim pravidlám, ktoré sú všeobecne považované za nevhodné. Musíme sa uistiť, že bude dostatok času na dôkladné preskúmanie následkov a alternatív návratu k úsporným opatreniam. Je potrebná radikálna zmena, aby sme zabezpečili, že hospodárske pravidlá EÚ postavia pohodu ľudí a planéty nad absolútne arbitrárne limity založené na diskreditovanej ekonomickej teórii 80. rokov.“

Vedúci predstavitelia EÚ podrobne rokovali aspoň o preskúmaní viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 – 2027 v polovici trvania.

Preskúmanie v polovici trvania sa podľa dokumentu s podrobnosťami rokovacieho rámca týka podpory Ukrajiny, migrácie a vonkajšieho rozmeru, Platformy strategických technológií pre Európu, úrokových platieb v súvislosti s nástrojom Next Generation EU, osobitných nástrojov, nových vlastných zdrojov a prvkov, ktoré znižujú vplyv na vnútroštátne rozpočty. Získalo si dôraznú podporu 26 hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ.

Rokovací rámec poskytuje dodatočné finančné krytie vo výške 64,6 miliardy EUR, ktoré by sa malo vynaložiť na tieto nové priority:

  • 50 miliárd EUR na nástroj pre Ukrajinu (17 miliárd EUR vo forme grantov a 33 miliárd EUR vo forme úverov)
  • 2 miliardy EUR na riešenie migrácie a riadenie hraníc
  • 7,6 miliardy EUR pre okruh Susedstvo a svet
  • 1,5 miliardy EUR pre Európsky obranný fond v rámci nového nástroja STEP
  • 2 miliardy EUR na nástroj flexibility
  • 1,5 miliardy EUR na rezervu na solidaritu a núdzovú pomoc
  •  

Vedúci predstavitelia EÚ preskúmanie v polovici trvania znova prerokujú začiatkom budúceho roka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *