Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal uznesenie, v ktorom vyzýva európskych občanov, aby využili svoje demokratické právo voliť a odovzdali svoj hlas v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu.

„Prežili sme ťažké časy, nikto však nemôže poprieť, že Európska únia zaručila svojim členským štátom a občanom mier, demokraciu, hospodársku prosperitu a sociálny pokrok. Vďaka Únii môžeme slobodne pracovať, študovať a podnikať vo všetkých krajinách EÚ,“ zdôrazňuje EHSV v uznesení.

„Nacionalizmus, populizmus a riešenia na úrovni jedného štátu nie sú odpoveďou. Je ňou spolupráca a zbližovanie,“ uviedol EHSV, pričom poukázal na to, že žiadna krajina EÚ si nedokáže sama poradiť s problémami ako sú stúpajúca inflácia, vojny, migrácia alebo núdzová situácia v oblasti klímy.

Uznesenie bolo prijaté na marcovom plenárnom zasadnutí EHSV v nadväznosti na diskusiu Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 z pohľadu občianskej spoločnosti, na ktorej sa zúčastnili aktivisti občianskej spoločnosti a národné hospodárske a sociálne rady Francúzska a Bulharska.

EHSV vyjadril želanie zmobilizovať svoju sieť najmenej 90 miliónov ľudí v celej EÚ a zabezpečiť, aby Európania išli hlasovať a rozhodli, kto ich bude zastupovať v Európskom parlamente počas nasledujúcich piatich rokov.

Predseda EHSV Oliver Röpke na plenárnom zasadnutí uviedol, že organizácie zastúpené členmi EHSV sú hlboko zakorenené v národných občianskych spoločnostiach: „Môžeme osloviť všetkých, môžeme dosiahnuť, aby ľudia išli voliť a my to musíme urobiť. Je to naša morálna povinnosť.“ EHSV spojil sily s Európskym parlamentom, aby pomohol zvýšiť volebnú účasť, ktorá je zvyčajne oveľa nižšia než v národných voľbách, najmä v niektorých členských štátoch.

Predseda EHSV pripomenul, že vzhľadom na ústup demokracie, ktorý možno pozorovať na celom svete vrátane niektorých členských štátov, sú voľby v roku 2024 mimoriadne dôležité. „Tieto voľby nie sú zázračným prostriedkom, ktorý vyrieši naše problémy, rozoženie naše obavy a zmierni starosti občanov. Je to však legitímny spôsob, ako môžeme vyjadriť svoje želania, požadovať lepšiu budúcnosť a brať na zodpovednosť tých, ktorí sú pri moci,“ dodal predseda Röpke.

Traja spravodajcovia pre uznesenie, členovia EHSV Christa Schweng, Cinzia del Rio a Ioannis Vardakastanis, ktorí zastupujú skupiny Zamestnávatelia, Pracovníci a Organizácie občianskej spoločnosti v EHSV, sa spoločne zjednotili vo svojich výzvach pre Európanov, aby využili svoj hlas a zvolili zástupcov, ktorí sa budú zasadzovať za zjednotenú, demokratickú, udržateľnú a sociálnu Európu.

EHSV prijme v júli ďalšie uznesenie, v ktorom sa zameria na požiadavky občianskej spoločnosti adresované novozvolenému Európskemu parlamentu a Komisii.

EHSV a Európsky parlament sa dohodli na úzkej spolupráci pred európskymi voľbami v roku 2024

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Oliver Röpke a predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsola podpísali memorandum o porozumení týkajúce sa spolupráce pri príprave volieb do Európskeho parlamentu.

Cieľom partnerstva je prehĺbiť spoluprácu medzi týmito dvomi inštitúciami s úmyslom podporiť voľby do Európskeho parlamentu, zvýšiť volebnú účasť, najmä medzi nevoličmi a prvovoličmi, a bojovať proti manipulácii s informáciami.

Okrem iných opatrení sa inštitúcie dohodli na zintenzívnení spolupráce v oblasti komunikácie o voľbách, koordinácie organizovania podujatí, ako je Deň otvorených dverí alebo Týždeň občianskej spoločnosti, a na výmene informácií o platformách spoločne.eu a Čo robí Európa pre mňa.

Predseda EHSV Oliver Röpke uviedol, že „voľby do Európskeho parlamentu budú testom európskej demokracie. EHSV môže byť platformou občianskej spoločnosti na jej posilnenie. Vítam dnešné memorandum o porozumení s Európskym parlamentom, ktoré nám umožní zohrávať aktívnejšiu úlohu v prípravách na voľby a spolupracovať s voličmi s cieľom zvýšiť volebnú účasť. EHSV a Európsky parlament sú partnermi a spojencami.“ V memorande sa uvádzajú konkrétne oblasti, v ktorých by sa spolupráca medzi EHSV a Európskym parlamentom mala pred európskymi voľbami 2024 ďalej rozvíjať a posilniť.

ZROJ: EHSV

Ilustračná fotografia: EHSV

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *