Celoživotné vzdelávanie sa stáva nevyhnutnosťou nielen u nás, ale aj vo vyspelých krajinách.

Konfederácia odborových zväzov SR v rámci Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu (PKSD) prináša inovatívnu formu vzdelávania s cieľom rozšírenia možností získavať cenné vedomosti v rámci aktivít odborov. Snažíme sa skvalitniť a zvýšiť informovanosť o elektronickom vzdelávaní, preto vám predstavujeme najmodernejší spôsob výučby prostredníctvom digitálnych zariadení.

Aj univerzity a veľké korporácie vo svete sa čoraz viac orientujú na digitálnu formu vzdelávania a všetko nasvedčuje tomu, že tento trend bude čoraz viac prevládať aj u nás.

Dovoľte nám predstaviť e-learning, ktorý ponúka široké možnosti uplatnenia.

Väčšina európskych štátov v priebehu posledných rokov významne investovala do efektívneho používania informačných technológií v oblasti vzdelávania, avšak nejde len o použitie samotnej technológie. Cieľom v tejto oblasti by mal byť posun v napredovaní nášho chápania, ako môžu byť nové technológie využívané na podporu vzdelávania.

Digitalizácia ovplyvňuje aj spoločenskú,  nielen technologickú výzvu, ktorá sa dotýka všetkých občanov Slovenska. Informačné a digitálne technológie sú rozvíjané a používané pre skvalitnenie života jednotlivca, a vzdelávanie nie je výnimkou. Samotná vzdelávacia aktivita nemusí byť zameraná na využívanie informačných a digitálnych technológií, ale pridanou hodnotou e-learningu je aj rozvíjanie digitálnych zručností účastníkov vzdelávania, ktoré následne využijú i v bežnom živote (napr. vyhľadávanie a spracovanie informácií online, intuitívna práca s aplikáciami a pod.)

Zjednodušenie povedané, e-learning umožňuje získavať vedomosti v podobe online vedenej vzdelávacej aktivity, ku ktorej je možné pristupovať z ľubovoľného počítača, pripojeného na internet, alebo komunikovať s lektorom či účastníkmi na diaľku. Konfederácia odborových zväzov SR pre vás momentálne pripravuje viaceré kurzy, napr. v oblasti Sociálneho dialógu – Kolektívneho vyjednávania a BOZP.

Úspešnosť e-learningu bude závisieť od viacerých faktorov, ktoré sa snažíme dosiahnuť:

  • štruktúra jednotlivých aktivít kurzu,
  • prehľadnosť materiálov,
  • bezchybnosť v prezentovaných materiáloch,
  • jednoznačnosť a stručnosť zadaných úloh a zrozumiteľnosť inštrukcií,
  • rýchlosť odozvy lektora,
  • naviazanie pozitívneho vzťahu medzi lektorom a účastníkom vzdelávania.

Praktickú a pohodlnú formu vzdelávania chceme zabezpečiť prostredníctvom  LMS Moodle, jednoduchým a prehľadným online nástrojom, v ktorom si budete môcť vymieňať skúsenosti a spolupracovať s ostatnými účastníkmi. Celý vzdelávací proces sa tak bude s ľahkosťou mapovať, bude možné sledovať jeho priebeh a celkový efekt výučby, a budeme môcť pružne reagovať na vaše potreby. E-learningové vzdelávanie môže byť pre niekoho príťažlivejšie, pútavejšie a možno i zábavnejšie. Kladie však na lektora vyššie nároky v zmysle pochopenia sveta súčasných online technológií, a preto sme zabezpečili fundovaných odborníkov v tejto oblasti. Na druhej strane, e-learning uľahčuje podmienky pre účastníka vzdelávania. Nemusíte nikam cestovať, časovo si viete kurz prispôsobiť podľa vašej dostupnosti, postačí vám počítač s pripojením na internet. Jednotlivé kurzy sú flexibilné, sami si určíte postup či tempo vzdelávania. Myslíme si, že aj tento spôsob výučby ponúka výrazné zvýšenie efektivity učenia sa.

Pre bližšiu predstavu vám nabudúce predstavíme vzdelávanie prostredníctvom e-learningu v rôznych firmách a uvedieme aj pár príkladov, ako online výučbu využíva školstvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *