Vláda dotiahla participatívny proces k dokonalosti. Prichádza online Verejná konzultácia k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorá  sa uskutoční 15. 12. 2020. Konzultácia prebehne „s cieľom zapojiť širokú verejnosť do prípravy Plánu obnovy a odolnosti, ktorý stanovuje programy reforiem a investícií do roku 2026 a je základným dokumentom pre získanie financovania z Európskeho Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ako ústredného prvku dočasnej rozpočtovej iniciatívy tzv. Next Generation EU. Transparentný, inkluzívny a participatívny prístup pri príprave Plánu je dôležitým princípom, na ktorom stojí aj úspešná implementácia navrhovaných reforiem a investícií.“

Ako na diskusiu

Odbory volali po diskusii, po prezentovaní plánu a reforiem, po vypočutí odbornej verejnosti a zohľadnení pripomienok. Diskusia k takému závažnému dokumentu si totiž vyžaduje polemiku a výmenu názorov, a nielen jednostranné prezentovanie zámerov. Zohľadnenie pripomienok umožní, aby bol plán akceptovaný širokou verejnosťou a celým politickým spektrom. Dlhodobosť plánu, presahujúceho jedno volebné a funkčné obdobie, nevyhnutne potrebuje širokú akceptáciu, aby bolo možné plynulo nadväzovať a realizovať reformy bez potreby ich neustálych zmien pri výmene politickej garnitúry.

Problém nastáva v tom, že naplniť tieto atribúty, rovnako ako aj dodržať transparentný, inkluzívny a participatívny prístup, sa len ťažko dosiahne prostredníctvom online prezentácie tvorcov Plánu obnovy.

V čase pandémie je online vysielanie určite vítaná forma konzultácie, ale stále zostáva nepochopené, prečo sa nevyužije inštitút pripomienkového konania, ktorý prostredníctvom webového portálu umožňuje jednoducho pripomienkovať vládne dokumenty. Ten je aj ukotvený v zákone a dáva, i keď v obmedzenej forme, priestor aj obyčajnej verejnosti vyjadriť sa prostredníctvom hromadných pripomienok.

Prínos verejnej diskusie

Sledovanie diskusie na Facebooku je určite atraktívne, široko dostupné a niekto snáď aj vydrží sledovať priebeh konzultácie od rána až do večera. Konzultácia bude prebiehať medzi predstaviteľmi štátnych inštitúcií v jeden a polhodinových moderovaných blokoch na témy: Zelená ekonomika; Zdravie; Školstvo, veda, výskum a inovácie; Verejná správa, podnikateľské prostredie a digitalizácia.

Najväčší časový priestor bude poskytnutý „politickej diskusii“ medzi predsedom vlády Igorom Matovičom a podpredsedom vlády a zároveň ministrom financií Eduardom Hegerom.

Ako zasiahne do diskusie tá široká odborná verejnosť okrem toho, že toto celé bude môcť sledovať? Treba si nachystať rýchle prsty a komentovať na Facebooku, prípadne položiť otázky prostredníctvom aplikácie Sli.do │Hashtag: #planobnovy. Možno si niekto tie pripomienky alebo otázky v záplave správ aj všimne a prečíta a možno sa predsa len dozviete odpovede na vaše otázky dokonca priamo od predsedu vlády SR.

Fotografia: © Plán obnovy pre Európu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *