Skupina autorov pod vedením bývalej ministerky financií Brigity Schmögnerovej vypracovala štúdiu s názvom „Solidárne, ekologické a moderné Slovensko – Sociálno-demokratická alternatíva sociálnoekonomickej transformácie v novom viacročnom finančnom rámci Európskej únie“.

Tvorcovia v šiestich kapitolách štúdie analyzujú východiskovú pozíciu Slovenska a navrhujú konkrétne politiky, reformy a opatrenia na zvládnutie trojjedinej transformácie, ktorú musí naša krajina zvládnuť: environmentálnej, digitálnej a sociálnej. 

Za nevyhnutné považujú autori prekonať transformačný ekonomický model, postavený v dominantnej miere na priamych zahraničných investíciách a stále lacnej pracovnej sile, na taký, ktorý bude diverzifikovať svoju štruktúru, podporovať domáce podniky s inovatívnym a environmentálnym profilom a ktorý sa bude sústreďovať na podporu lokálnej ekonomiky, či už v oblasti produkcie potravín, ale takisto svojho energetického zabezpečenia s pozitívnym dosahom na ekonomický rozvoj regiónov. 

Okrem zvládnutia digitálnej a zelenej transformácie, ktoré sú nevyhnutným predpokladom našej budúcej prosperity, sa štúdia sústreďuje aj na pilier sociálnej ekonomiky, ktorý je na Slovensku v raných štádiách rozvoja a má, aj podľa vzoru iných európskych krajín, veľký potenciál prispieť jednak k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju regiónov, jednak k zapojeniu dlhodobo nezamestnaných či inak z pracovného trhu vylúčených skupín. S touto témou súvisí aj kapitola o solidárnej spoločnosti s konceptom „sociálneho občianstva“, ktoré štúdia zdôrazňuje, pričom nezastupiteľnú úlohu v posilňovaní súdržného charakteru našej spoločnosti prisudzuje odborom. 

Jednou zo spoluautoriek je aj viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová, ktorá pre epracaonline uviedla: „Môj príspevok sa v uvedenej štúdii zameral najmä na sociálne dosahy digitalizácie. Priemysel 4.0, 4. priemyselnú či digitálnu revolúciu vnímame skôr v kontexte technologického pokroku, prípadne v ekonomických súvislostiach, ale zabúdame na sociálny rozmer. Venovala som sa možným rizikám, príležitostiam, zmenám či trendom na trhu práce v dôsledku digitalizácie a ako by mali na tieto trendy reagovať verejné politiky. Taktiež som sa zamerala aj na úlohu odborov v nových podmienkach hospodárskej transformácie, možným scenárom ich vývoja a nevyhnutnosti vlastnej transformácie a prispôsobenia sa novým trendom, potrebám a výzvam vo svete práce.“

Zdroj: FES SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *