Nedávno sme priniesli článok, v ktorom sme našich čitateľov informovali o tom, že vláda SR na svojom rokovaní schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“). Návrh zákona bol už predložený do Národnej rady SR a v súčasnosti je v parlamentných výboroch, kde majú na jeho prerokovanie čas do druhej polovice januára budúceho roka. Jednou z úprav v návrhu zákona sú aj zmeny v domáckej práci a telepráci a zavedenie práva zamestnanca na tzv. odpojenie sa.

Aby sme vám priniesli pohľad aj zo strany zamestnávateľov na danú problematiku, položili sme niekoľko otázok generálnemu sekretárovi Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Ottovi Nevickému.

Máte k dispozícii nejaké údaje z obdobia posledných mesiacov ohľadom využívania home office?

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyplývajúcou z prijatých vládnych opatrení proti šíreniu infekčného ochorenia COVID-19 sa u mnohých zamestnancov dočasne zmenila forma a režim ich práce na výkon práce z domu, tzv. home office.

Je táto forma práce viac rozšírená v čase koronaopatrení?

Práca z domu je v súčasnosti najčastejšie využívaným opatrením zamestnávateľov proti šíreniu nákazy. Mnohým firmám, ale aj zamestnancom sa tento nástroj osvedčil, dlhodobý home office však môže mať mnohé úskalia (napr. izolácia, strata produktivity, hranice medzi pracovným a súkromným životom), preto ho firmy kombinujú čiastočne aj s prácou v kancelárii. Vo všeobecnosti možno v porovnaní so západnou Európou zaostávame v oblasti práce z domu, čo je spôsobené štruktúrou nášho priemyslu, kde nie všetky pracovné pozície dovoľujú využívať inštitút home office.

Aký je váš postoj k novele Zákonníka práce v tejto oblasti?

Na prácu z domu, kde to charakter práce dovoľuje, sa zapožičiavajú pracovné prostriedky, ako monitor, notebook, myš a pod., ktoré zamestnávatelia požadujú po ukončení mimoriadnej situácie vrátiť späť na pracovisko. V poslednom čase sa však stretávame aj s novým trendom, keď niektorí zamestnávatelia dobrovoľne prispievajú svojim zamestnancom tzv. príplatok, napríklad na zvýšené náklady, ktoré súvisia s prácou z domu. Prispievajú napríklad na elektrinu, internet, pohodlnejšie vybavenie či pitný režim… Súčasná mimoriadna situácia nepochybne zasiahla aj oblasť pracovného práva, kde na uvedenú situáciu reflektuje Zákonník práce. Samozrejme, vždy je čo zlepšovať, v tejto fáze však vítame, že boli zadefinované nové pravidlá, ktoré budú smerodajné pre krízové situácie aj do budúcna.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *