Značka: Zákonník práce

Som členom odborovej organizácie, zamestnávateľ mi dal výpoveď bez jej prerokovania so zástupcami zamestnancov, a je teda neplatná. Mám riadne ďalej chodiť do práce?

V prípade, ak zamestnávateľ alebo zamestnanec neplatne skončí pracovný pomer, t. j. nesplní všetky náležitosti, podmienky, ktoré Zákonník práce požaduje pre jednotlivé spôsoby skončenia pracovného pomeru (napr. zamestnávateľ je povinný prerokovať výpoveď…