HSR SR sa dnes zaoberala aj výškou minimálnej mzdy pre budúci rok. V termíne do 15. júla totiž sociálni partneri nedospeli k dohode, avšak Zákon o minimálnej mzde umožňuje rokovať na tripartitnej úrovni do konca augusta, čo dnes sociálni partneri aj využili. Sociálni partneri dospeli k dohode na sume mesačnej minimálnej mzdy pre budúci rok vo výške 750 euro. 

Táto dohoda má dôležitý spoločenský odkaz. A to, že rozdielne záujmové skupiny, ako zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sú, dokázali v tejto spoločenskej atmosfére nájsť kompromis a dospeli k dohode.

Podľa nášho názoru je potrebné nazerať na problematiku minimálnej mzdy v širších súvislostiach. Jednou z vážnych príčin nízkych príjmov na Slovensku je totiž charakter ekonomického modelu, ktorý bol dekády postavený na lacnej pracovnej sile, vysokom objeme odpracovaných hodín (a aj práce v neštandardnom čase, nočnej a nadčasovej prace), nízkej miere inovácii a odkázanosti na priame zahraničné investície. To generuje nízku pridanú hodnotu a produktivitu práce, čo sa odráža na nízkych mzdách. 

Takáto úroveň miezd sa následne pretavuje aj do príjmov rozpočtov verejnej správy a systémov sociálneho zabezpečenia alebo pomoci. Tento model sa už vyčerpal. Riešenia preto musia vychádzať najmä z nového rastového modelu postavenom na inováciách, investíciách do nových technológií, vzdelávaní, výskume a vývoji, a teda aj vyššej pridanej hodnote a produktivite prace. To o. i. podporí aj rast miezd a naplnenie konceptu dôstojnej minimálnej mzdy. 

Tu treba podotknúť, že časť riešení je aj v rukách zamestnancov, a to pýtať si viac prostredníctvom kolektívneho vyjednávania, ktoré nadobudne ešte väčší význam transponovaním smernice o spravodlivých minimálnych mzdách a implementácia akčného plánu o zvýšení pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami. 

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *