Zamestnanci banky budú mať kratší pracovný týždeň. Bombastické ohlásenie novinky, ktoré reflektuje „túžbu zamestnancov po lepšej rovnováhe medzi prácou a súkromným životom“, uviedla nedávno jedna banka s prívlastkom slovenská. Čo však už banka, ktorá čoskoro v pilotnom programe vyskúša skrátiť pracovný týždeň na štyri dni, neuvádza, je, či sa skrátenie  bude týkať len odpracovaných dní v týždni, alebo aj hodín.

Ak by banka neskrátila počet odpracovaných hodín, ale ich len „stlačila“ do štyroch pracovných dní, o žiadnej reálnej zmene nemôže byť ani reč.

Preto vyjadreniu, že „nechcú, aby ľudia makali od nevidím do nevidím“ chýba logika. Stlačenie 5-dňového pracovného týždňa do 4 dní totiž v žiadnom prípade neznamená skrátenie pracovného času, pretože zamestnanec stále strávi v práci rovnaký počet hodín.

KOZ SR od otvorenia odbornej i verejnej diskusie presadzuje model reálneho skrátenia pracovného času, čiže redukciu odpracovaných hodín denne, a to pri zachovaní rovnakej mzdy a benefitov, ako aj pracovného zaťaženia.

Žiaľ, u nás zatiaľ stále prevláda mylná predstava, že čím viac hodín odpracujeme, tým sme produktívnejší. Slovenský ekonomický model, ktorý je postavený na nízkych mzdách a vysokom počte odpracovaných hodín, považujeme za prežitok, ktorý je potrebný prekonať.

Stlačenie piatich pracovných dní do štyroch v žiadnom prípade neprinesie lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, zamestnanec tým nedostane viac voľného času – času pre seba, rodinu a záujmy.

Pokladáme za dôležité diskusiu k zmene nastavenia systému pracovného času orientovať aj na iné, nemenej dôležité oblasti pracovného života každého zamestnanca. Kratší pracovný týždeň v našom ponímaní znamená aj zníženie stresu, zvýšenie produktivity, zvýšenú spokojnosť a lojalitu zamestnancov, či pozitívny vplyv na fyzické a duševné zdravie zamestnancov.

Viaceré krajiny si už v experiment s reálnym skrátením množstva odpracovaných hodín, a teda trojdňovým víkendom, vyskúšali. Výsledky naznačujú, že spokojní môžu byť nielen zamestnanci, ale aj firmy. Opatrenia slovenskej banky však túto tendenciu deformujú. Sú len „naoko“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *