Zavedenie „home office“

Prepuknutie pandémie nového koronavírusu a následná koronakríza vyplývajúca z prijatia množstva obmedzujúcich opatrení donútila mnoho zamestnancov vykonávať prácu z domu. Na Slovensku doteraz prácu z domu využívalo len asi 3,5 % zamestnancov. V súčasnej…

Stop stresu v EÚ!

Stres sa stáva epidémiou. Viac ako polovica všetkých neodpracovaných pracovných dní v EÚ je zapríčinená stresom z práce. Nastal čas na novú smernicu o psychosociálnych rizikách pri práci. „Štyria z…