Sociálni partneri boli nejeden raz svedkami neštandardných situácií, ktoré sa v uplynulom období stali štandardom. Myslíme tým nedodržiavanie riadneho legislatívneho procesu a obchádzanie sociálneho dialógu. Rezignácia na odbornú diskusiu zo strany vlády, aj poslancov parlamentu sa pretavila do neistých, nezmyselných a v praxi nevykonateľných zákonov, ktoré sa neskôr museli „na kolene“ upravovať. V predvolebnej debate sa preto budeme politikov pýtať, či chcú v tomto naďalej pokračovať, alebo si nastavíme jasné pravidlá, ktoré budú všetci dodržiavať.

Uplynulé tri roky boli, a ešte stále sú, poznačené zdravotnými, ekonomickými a sociálnymi krízami. Faktom je, že tieto krízy mali celosvetový charakter a Slovensko zasiahli rovnako ako okolité európske krajiny. Tu je však opodstatnené položiť si otázku: „Ako sme na jednotlivé situácie reagovali a bolo to tak správne?“

Neobvyklé situácie si vyžadujú aj neobvyklé riešenia a jedným z nich je takzvané skrátenie legislatívneho procesu. Presnejšie – hovoríme o mimoriadnych situáciách, kvôli ktorým musíme aplikovať mimoriadne prostriedky. Tie za optimálnych okolností nepotrebujeme. Na skrátenom legislatívnom procese by nebolo nič „zlé“, ak by sa neuplatňovalo aj v prípadoch, ktoré si to, doslova, nevyžadovali.

Na akési „zneužívanie“ skráteného legislatívneho konania upozorňovali odbory, zamestnávatelia, odborníci, právnici, samosprávy, mestá, obce i mimovládne organizácie. Najviac sa do pamäti občanov, aj vyššie spomenutých zástupcov, vryje tzv. protiinflačný balíček z dielne bývalého premiéra, ministra financií a predsedu hnutia OĽANO Igora Matoviča.

Okrem toho bolo množstvo ďalších zákonov, ktoré sme ako zástupcovia odborov nemohli pripomienkovať, vyjadriť k nim odborné stanoviská a upozorniť na ich negatívne dôsledky a problémy v aplikačnej praxi. Poslanci si tiež akosi obľúbili predkladať na rokovanie národnej rady návrhy zákonov v takom počte, ktorý nebolo možné podchytiť. Poslanecké návrhy nie sú automaticky súčasťou medzirezortného pripomienkového konania, čo znamená, že sociálni partneri nemajú „šancu“ vzniesť k nim akékoľvek pripomienky.

Summa summarum – legislatívny proces takto fungovať nemôže. Hladké to nebolo ani so sociálnym dialógom. Spomeňme si, že nejaký čas Hospodárska a sociálna rada, tzv. tripartita, nezasadala. Nesúhlas či iný názor má byť rešpektovaný. Komunikácia s vládou a niektorými ministrami nebola jednoznačná, ani jednoduchá, rovnako ako ad hoc riešenia bez predchádzajúcej debaty.

Chceme, aby na Slovensku fungoval sociálny dialóg, aby bol rešpektovaný zainteresovanými stranami, bol na úrovni a mal pre už budúcu vládu skutočný význam. Politikov sa preto budeme pýtať, čo pre nich vzájomná spolupráca a komunikácia so sociálnymi partnermi znamená a ako chcú nastaviť pravidlá, aby sa z riadnych procesov nerobil neriadený chaos.

Viac informácií k predvolebnej debate nájdete na týchto odkazoch:

https://www.kozsr.sk/zamestnacirozhodnu/

https://www.facebook.com/events/681732640542309

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *