Pre KOZ SR je odpoveď jednoznačná: Áno, potrebujeme. Na druhej strane stále sa nájdu ľudia z odbornej či politickej verejnosti, aj z radov zamestnancov, ktorí nepovažujú odbory za dôležité, rovnako ani ich postavenie. Faktom ale je, že jedným zo základných práv občanov, resp. zamestnancov, je právo slobodne sa združovať a zakladať odborové organizácie. V predvolebnej debate sa preto budeme lídrov politických strán a hnutí pýtať na ich postoj k pôsobeniu odborov na Slovensku a tiež na to, aký zmysel vidia v kolektívnom vyjednávaní.

Niektorí o odboroch hovoria ako o prežitku minulej doby a režimu, iní v nich stále vidia zmysel a chcú byť ich súčasťou. Počas svojho novodobého pôsobenia a existencie zastúpili odbory desaťtisíce zamestnancov, ktorí nejeden raz bojovali za svoje zamestnanecké práva. Hoci Slovensko nie je najreprezentatívnejšou krajinou, v ktorej občania protestujú a zamestnanci štrajkujú, vždy sa našli tí, ktorí vyšli do ulíc a postavili sa pred svojho zamestnávateľa, či pred úrad vlády a parlament.

Niekedy sú situácie vyhrotené, inokedy menej. Napriek tomu sú odbory stále za konštruktívnu komunikáciu s partnermi, či už zamestnávateľmi, štátom alebo samosprávami. Faktom ale je, že postavenie odborov a odborová organizovanosť sa oslabuje naprieč všetkými krajinami EÚ. Mohli by sme spomenúť mnoho dôvodov, prečo k tomu dnes dochádza, otázne sú aj niektoré vyjadrenia zamestnávateľov a politikov.

V mediálnom priestore, najmä v čase predvolebnej kampane, môžeme počuť aj názory, ako sú odbory nepotrebné, že to, čo presadzujú a prezentujú sú iba nezmysly a podobne. Rešpektujeme, že niektoré politické strany majú odlišné nastavenie, resp. preferujú a podporujú iné skupiny či organizácie, ktoré pôsobia v tejto krajine. Avšak bez ohľadu na to, odbory, zastúpené KOZ SR, sú relevantným sociálnym partnerom a dlhoročným a rozhodujúcim stakeholderom v našej krajine, členom tripartity, bipartitných a regionálnych partnerstiev, preto je na mieste korektná a vzájomná spolupráca, na úrovni štátu a samospráv napríklad pri kolektívnom vyjednávaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

Kolektívne vyjednávanie sme nespomenuli len „náhodou.“ Samozrejme, v súkromnom sektore sa môže zdať trochu odlišné, no podstata je rovnaká, a to vyjednať a dohodnúť sa s druhou stranou na čo najlepších podmienkach pre zamestnancov. KOZ SR neustále pripomína, najmä odborárom, že iba prostredníctvom kolektívneho vyjednávania si dokážu zvýšiť mzdy či zlepšiť pracovné podmienky. Problémom však je aj to, že slovenskí zamestnanci nie sú dostatočne „pokrytí“ kolektívnymi zmluvami. Slovenská republika je úrovňou pokrytia kolektívnymi zmluvami pod priemerom krajín OECD aj EÚ.

„Tam kde pôsobí odborová organizácia, a to znamená, že aj vyjednáva, pretože len odborová organizácia môže kolektívne vyjednávať, ako zástupca zamestnancov so zamestnávateľov, sú mzdy alebo platy v priemere o 16 percent vyššie,“ spresnila prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Európska únia presadzuje, aby sa kolektívne zmluvy rozšírili a dosiahli pokrytie zamestnancov až na úrovni 80 percent. Smernica o primeraných minimálnych mzdách zároveň zaväzuje štáty, aby si vytvorili akčné plány, ktorými spomínané pokrytie dosiahnu. Slovensko má aktuálne pokrytie len na úrovni 25 percent.

Chceme, aby boli odbory na Slovensku rešpektované, aby zamestnanci vedeli, že za nimi niekto stojí a podporí ich. Rovnako podstatné je pre nás kolektívne vyjednávanie, ktoré je zárukou profesionality, dohody a schopnosti riešiť sociálne a ekonomické otázky občanov. Aj preto sa budeme politikov pýtať, ako vnímajú odbory a ako im záleží na posilnení a podpore kolektívneho vyjednávania.

Viac informácií k predvolebnej debate nájdete na týchto odkazoch:

https://www.facebook.com/events/681732640542309

https://www.kozsr.sk/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *