Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka

Dobrý deň, prosím o vyjadrenie k môjmu problému. Manžel pracuje v strojárskej firme v trojzmennej prevádzke – ranná zmena od 6,00 – 14,00 hod., poobedná zmena od 14,00  do 22,00 hod.  a nočná od 22,00 – 6,00 hod. Cyklus nočných zmien začína vždy nedeľou. V apríli boli dva sviatky. V týždni, keď bol Veľký piatok, mal manžel poobednú zmenu. Musel odpracovať aj piatkovú poobednú zmenu. Ďalší sviatok bol 5.4.2021 – Veľkonočný pondelok. Do práce na nočný cyklus nastúpil v pondelok večer. V tom týždni odpracoval štyri nočné zmeny. Na nedeľu, 4.4., mu zamestnávateľ nariadil vypísať dovolenku, nakoľko vraj nebude mať odpracovaný potrebný počet zmien. Moja otázka znie: Postupoval zamestnávateľ správne? Musí vo sviatok povinne čerpať dovolenku, prípadne musí každý sviatok odpracovať? Za týchto podmienok bude musieť čerpať takmer všetku dovolenku na preklenutie sviatkov.

Odpoveď

Vážená pani, 

ďakujeme za Váš podnet, na ktorý odpovedáme nasledovne:

Podľa ust. § 90 ods. 4 Zákonníka práce, začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné. Podľa ust. § 90 ods. 9 Zákonníka práce (ZP), rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň. Vzhľadom k tomu, že je vyhlásený núdzový stav, uplatňujú sa tzv. pandemické ustanovenia ZP, čo znamená, že rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň. Zamestnávateľ je subjekt, ktorý zodpovedá za rozvrhovanie pracovného času zamestnanca tak, aby dodržal ustanovenia Zákonníka práce, vrátane ustanovení o odpočinku zamestnanca.

Nie je nám celkom zrejmý skutočný rozvrh pracovných zmien Vášho manžela, ani jeho pracovné podmienky dojednané v jeho pracovnej zmluve, preto môžeme odpovedať len vo všeobecnej rovine. Pokiaľ zamestnávateľ rozvrhne pracovné zmeny zamestnancovi nedostatočne, a teda zamestnanec na základe takéhoto nedostatočne rozvrhnutého pracovného času neodpracuje fond pracovnej doby, zamestnávateľ nepostupuje správne, ak na tento čas „prekrýva“ dovolenkou. Takýmto nedostatočným rozvrhnutím pracovného času tak môžu na strane zamestnávateľa vzniknúť prekážky v práci, pričom nie je správne, ak ich zamestnávateľ nahrádza dovolenkou, keďže tak určuje dovolenku v rozpore s jej účelom, navyše je otázne, či dodržal aj prípadnú oznamovaciu povinnosť na určenie čerpania dovolenky (v pandemickej situácii je to 7 dní vopred, ak ide o tzv. starú dovolenku je to 2 dni vopred).

V prípade, ak by zamestnávateľ postupoval v rozpore so Zákonníkom práce, zamestnanec sa môže obrátiť podnetom na príslušný Inšpektorát práce.

Ilustračná fotografia cottonbro od Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *