General view

Európsky parlament odhlasoval, že podniky v EÚ budú niesť zodpovednosť za svoje správanie, no na to, aby sa zabránilo porušovaniu práv odborov a pracovníkov budú potrebné prísnejšie opatrenia.

Hlasovanie o správe Parlamentu o návrhu smernice o náležitej starostlivosti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja podnikov predstavuje dôležitý krok vpred pri uprednostňovaní ľudí a planéty pred ziskom za každú cenu, čím sa zvýši zodpovednosť podnikov.

Tlak pravicových poslancov EP však oslabil účinnosť návrhu tým, že odstránil povinnosť riaditeľov podnikov a pridal tzv. pravidlo harmonizácie jednotného trhu, ktoré členským štátom znemožňuje urobiť viac na ochranu práv pracovníkov a životného prostredia.

Správa bude slúžiť ako mandát Parlamentu na vyjednávanie, keďže poslanci EP od tohto týždňa začnú trialógy o konečnom znení s Európskou komisiou a Radou EÚ.

EOK víta hlasovanie o mandáte Európskeho parlamentu a vyzýva vyjednávačov, aby zabezpečili:

  • riadne zapojenie odborov a zástupcov zamestnancov do celého procesu náležitej starostlivosti v spoločnostiach a ich celom hodnotovom reťazci;
  • účinný prístup k spravodlivosti pre obete a odbory;
  • odrádzajúce sankcie a nápravné opatrenia pre firmy, ktoré porušujú ľudské práva, práva pracovníkov alebo povinnosť chrániť životné prostredie, a prísne pravidlá zodpovednosti.

Zástupkyňa generálnej tajomníčky EOK Isabelle Schömann uviedla:

„Toto hlasovanie vysiela dôležitý signál: povinná náležitá starostlivosť v oblasti ľudských práv je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. EÚ musí zabezpečiť ochranu pracovníkov, ľudí a planéty. Európske firmy už nemôžu zatvárať oči pred katastrofálnymi pracovnými podmienkami vo svojich dodávateľských reťazcoch v Európe a iných kútoch sveta. Podnikateľské modely postavené na vykorisťovaní pracovníkov sa musia zastaviť. Práca nie je komodita. Nadchádzajúce rokovania v rámci trialógu by mali zabezpečiť, aby podniky rešpektovali práva odborov a pracovníkov a aby sa podniky zodpovedali za vplyv svojich činností na ľudí a planétu. Európske odborové hnutie naliehavo vyzýva poslancov Európskeho parlamentu, ministrov a komisárov, aby splnili svoju zodpovednosť: Európska únia má výnimočnú a jedinečnú príležitosť vydlážiť cestu pre podnikateľské modely, ktoré sa budú starať o pracovníkov, ľudí aj planétu.“

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Foto: EOK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *