Inauguration speech by Oliver RÖPKE

Všetci najvyšší predstavitelia Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) sa menia v druhej polovici funkčného obdobia, ktoré plynie od apríla 2023 do septembra 2025.

EHSV zvolil Rakúšana Olivera Röpkeho za 34. predsedu vo svojej 65-ročnej histórii. Bývalý vedúci bruselskej kancelárie Konfederácie rakúskych odborových zväzov (ÖGB) a posledný predseda skupiny Pracovníci v EHSV bude počas nasledujúceho dva a pol roka viesť orgán EÚ zastupujúci organizovanú občiansku spoločnosť.

Spolu s ním bude vo vedení EHSV poľský člen Krzysztof Pater, ako podpredseda pre rozpočet, a rumunský člen Aurel Laurenţiu Plosceanu ako podpredseda pre komunikáciu. Keďže užšie predsedníctvo EHSV sa v polovici funkčného obdobia mení, Oliver Röpke preberá predsednícku funkciu po svojej kolegyni Christe Schweng, taktiež z Rakúska, ktorá viedla EHSV počas prvej polovice funkčného obdobia výboru 2020 – 2025.

EHSV má 329 členov z 27 členských štátov. Pracujú nezávisle v záujme všetkých občanov EÚ. Nie sú to politici, ale zamestnávatelia, odborári a zástupcovia rôznych zložiek spoločnosti, ako sú poľnohospodári, organizácie spotrebiteľov a ochrancov prírody, zástupcovia sociálneho hospodárstva, malých a stredných podnikov, slobodných povolaní a združení osôb so zdravotným postihnutím, sektora dobrovoľníckej činnosti, organizácií zasadzujúcich sa za rodovú rovnosť, zástupcovia mládežníkov, akademickej obce atď.

Program nového predsedu EHSV povedie demokracia

Predseda sľubuje, že Európsky hospodársky a sociálny výbor sa stane inštitúciou, v ktorej funguje demokratický dialóg, a otvorí svoje dvere krajinám, ktoré sú v prístupovom procese.

Oliver Röpke je zástancom práv pracovníkov a je odhodlaný posilniť úlohu EHSV ako fóra pre dialóg medzi širokou škálou aktérov, ktoré zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní politík EÚ a v úsilí obnoviť dôveru občanov v projekt EÚ.

„Počas nasledujúceho funkčného obdobia posilním jedinečnú úlohu, ktorú EHSV zohráva ako brána spájajúca občanov, občiansku spoločnosť a inštitúcie EÚ, aby sa mohol stať skutočnou platformou pre úprimnú a inkluzívnu diskusiu. Oslovím našich partnerov z krajín západného Balkánu a východného susedstva so zámerom podporiť užšiu spoluprácu a viesť dialóg s mladými ľuďmi v snahe zabezpečiť, aby sme budovali takú budúcnosť, v ktorej budú chcieť žiť – inkluzívnu, prosperujúcu a demokratickú,“ vyhlásil predseda.

Pre svoje predsednícke obdobie si Oliver Röpke zvolil motto „Zasadzovať sa za demokraciu a angažovať sa za Európu“. Štyri piliere jeho programu – manifestu – predstavujú základy jeho vízie sociálnejšej a reprezentatívnejšej Európy, ktorá tiež spolupracuje so svojimi susedmi, aby im pomohla vydláždiť cestu k stabilnejšej a mierovej budúcnosti. Ide o tieto piliere: zasadzovať sa za demokraciu doma a v zahraničí, angažovať sa za Európu zvýšením reprezentatívnosti EHSV a skvalitniť komunikáciu EHSV a jeho výhľadovú prácu.

Manifest obsahuje zoznam opatrení, ktoré má nový predseda v úmysle zaviesť počas svojho funkčného obdobia. Okrem iného zahŕňajú vymenovanie čestných členov z krajín, ktoré sú v prístupovom procese s cieľom zapojiť ich do každodennej poradnej činnosti EHSV, ako aj silná účasť EHSV na kampaniach a činnostiach zameraných na zvýšenie voličskej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024. Dôraz sa bude klásť aj na zapojenie občanov, najmä mladých ľudí, do projektu EÚ prostredníctvom panelových diskusií občanov a iných foriem účasti.

Ktorým smerom by sa mal EHSV uberať v nasledujúcich rokoch?

ZDROJ: EESC

Ilustračná fotografia: EESC

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *