V utorok 9. apríla 2024 sa na celodennom seminári stretli odborári a výskumníci z Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS), Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR) a Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI).

Cieľom stretnutia bolo najmä vzájomné predstavenie si svojich aktivít v oblasti pracovného prostredia na Slovensku, v Česku, ale aj v celej Európe a zároveň hľadanie spoločných styčných bodov a ako vzájomnou spoluprácou prepojiť svoje aktivity. Hľadať cesty spolupráce, ktoré preklenú priepasť medzi výskumom a odborárskymi aktivitami.

Zástupcovia CELSI predstavili svoje výskumné aktivity a projekty, ktoré sa venujú trhu práce, sociálnemu dialógu a kolektívnemu vyjednávaniu a zároveň ich zaujímalo, aké dáta, alebo podklady sú potrebné pre prácu odborov, či už na úrovni základných organizácií, odborových zväzov, ale aj na úrovni konfederácií.

Zástupcovia odborových centrál z Čiech a Slovenska predstavili svoje aktivity a témy, ktorým sa venujú a zároveň hovorili aj o tom, ako a na základe akých informácií dokážu svoj prácu posúvať ďalej v prospech pracujúcich, členov odborov a odborových organizácií.

Najdôležitejšou časťou seminára boli vzájomné diskusie, počas ktorých si účastníci vymieňali nielen vedomosti a názory, ale taktiež zistili, že ich prácu a jej výsledky determinujú rovnaké problémy, ako nedostatok informácií a respondentov, problémy so spätnou väzbou, ako od členov odborov, tak aj od rôznych inštitúcií, a niekedy aj nesprávne uchopenie a prezentovanie výsledkov svojej práce.

Relatívne veľkú časť diskusie, ale aj prezentácií o výsledkoch výskumov zabrala problematika implementácie odporúčaní európskych smerníc, najmä smernice o primeraných minimálnych mzdách, ktorej jedno z odporúčaní hovorí o zavádzaní politík zvyšujúcich pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami nad 80 %.

Účastníci stretnutia sa zhodli, že táto problematika a návrhy, ktoré by mali pomôcť zvyšovať pokrytie kolektívnymi zmluvami, sú obrovskou výzvou a musíme im venovať zásadnú pozornosť. A to aj z dôvodu, že Slovensko (24 %) a Česko (35 %) patria medzi krajiny EÚ s veľmi nízkym pokrytím. Pozornosť je však pri zvyšovaní pokrytia kolektívnymi zmluvami potrebné venovať aj kvalite kolektívnych zmlúv, pretože len samotný podiel pokrytia zamestnancov, akokoľvek vysoký, ešte nič nehovorí o tom, akú kvalitnú ochranu poskytujú samotné kolektívne zmluvy. Odznelo varovanie pred možným rizikom zakladania žltých odborových organizácií, ktoré by uzatvárali účelové kolektívne zmluvy umelo nafukujúce pokrytie, ale ich prínos pre pracujúcich by bol nulový.

V tejto súvislosti na stretnutí odzneli aj návrhy, ako napríklad podmienkou možnosti firiem prihlásiť sa do verejného obstarávania by bola uzatvorená kolektívna zmluva, alebo podobnú podmienku zadať aj pre firmy, ktoré chcú dovážať zamestnancov z krajín mimo EÚ.

V diskusií odznelo aj niekoľko návrhov zo strany zástupcov odborových organizácií, ktorým by sa výskumníci CELSI mohli v budúcnosti venovať vo svojej práci. Zároveň výskumníci z CELSI upozornili na viaceré výsledky už ukončených, ale aj stále prebiehajúcich výskumov, ktoré môžu pomôcť odborom v ich práci.

Neprekvapivým zistením bolo, že aj napriek miernym odlišnostiam v legislatívach a procesoch, sú problematiky, ktoré riešia odborári a odborové centrály na oboch stranách rieky Moravy, veľmi podobné. Napríklad politika nízkych miezd a snaha niektorých politikov okliešťovať individuálne a kolektívne práva pracujúcich.

Výsledkom seminára bola aj dohoda o pravidelnejšom a intenzívnejšom nielen stretávaní, ale aj vymieňaní informácií, výsledkov výskumov, prípadne sa budú všetky strany informovať o tých problematikách, ktoré trápia členskú základňu odborov, zväzy, ale aj konfederácie.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *