Základná organizácia Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) na popradskom letisku otvoreným listom informovala ministra dopravy Andreja Doležala o alarmujúcej situácii na letisku.

Riaditeľ letiska Peter Dujava, podľa otvoreného listu, zneužíva svoje postavenie, šikanuje podriadených a správa sa arogantne. „Riaditeľ nastúpil s tým, že to je jeho letisko, a tak sa aj správa, tak hospodári s verejným majetkom nás všetkých. Situácia je zo dňa na deň horšia,“ uvádza sa v liste.  Situácia vyústila až do podania hromadných výpovedí 50-ich pracovníkov z celkového počtu 65 zamestnancov letiska.  Zamestnanci požadujú okamžité odvolanie riaditeľa, v opačnom prípade nestiahnu svoje hromadné výpovede.

Predseda ZO IOZ Michal Pavela po stretnutí so štátnou tajomníčkou ministerstva dopravy Katarínou Brunckovou potvrdil odhodlanie zamestnancov zotrvať na svojej jedinej požiadavke. Ubezpečil zároveň verejnosť, že prevádzka letiska bude aj naďalej počas dvojmesačnej výpovednej lehoty zabezpečená bez problémov.  Michal Pavela, ktorý na letisku pracuje už 33 rokov a záleží mu na fungovaní letiska verí, že ministerstvo dopravy, ktoré je majoritným vlastníkom letiska, vyhovie zamestnancom a riaditeľa odvolá.

Popradskí odborári môžu počítať s maximálnou podporou svojej odborovej centrály Integrovaného odborového zväzu. Rokovania so štátnou tajomníčkou sa aktívne zúčastnila aj predsedníčka IOZ Marta Brodzianska, ktorá tým reagovala aj na predchádzajúcu arogantnú komunikáciu riaditeľa s odborármi. Odbory tak v ťažkej chvíli stoja za zamestnancami.  M. Brodzianska riaditeľovi letiska, ktorý svoje zotrvanie vo funkcii obhajuje ekonomickými výsledkami letiska  zdôraznila, že riadenie letiska nie je len o číslach, ale aj o ľuďoch. Rokovanie podľa nej prebehlo seriózne, bez emócií, zamestnanci vystupovali jednotne.  Predsedníčka IOZ bude osobne sledovať ďalší vývoj situácie. „Nedopustíme, aby boli zamestnanci za svoje odvážne konanie v budúcnosti sankcionovaní“, potvrdila Brodzianska. Aj v tomto prípade vidíme, aká neoceniteľná je úloha odborov v ochrane práv zamestnancov. Jednotlivec nezmôže tak veľa, ako keď sa do riešenia problému zapojí celá odborová organizácia. 

Konfederácia odborových zväzov SR, ktorej členom je aj Integrovaný odborový zväz, rovnako pozorne sleduje ďalší vývoj a odsudzuje akékoľvek náznaky bossingu na pracovisku kdekoľvek na Slovensku.  Odborári a zamestnanci popradského letiska môžu počítať s podporou KOZ SR. Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová už v minulosti viackrát upozorňovala na nové riziká na pracovisku, ktoré prináša 21.storočie, ako sú syndróm vyhorenia, mobbing, bossing, obťažovanie na pracovisku a podobne.  Tieto pojmy sú v súčasnosti len vágne (ak vôbec) legislatívne uchopené. Bude nevyhnutné o týchto negatívnych javoch nielen hovoriť, diskutovať, pohoršovať sa nad bulvárnymi článkami, ale aj prijímať reálne nástroje a legislatívne opatrenia, a to najmä preventívneho a ochranného charakteru, ale aj také, ktoré umožnia dotknutému zamestnancovi a zamestnankyni situáciu okamžite riešiť, s dôverou sa obrátiť na relevantné inštitúcie a bez zbytočnej stigmatizácie a traumatizácie sa dočkať aj reálneho výsledku, nápravy či odškodnenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *