Významným dňom pre práva pracovníkov v celej Európe sa stal moment, kedy členské štáty v Rade hlasovali v prospech smernice o podnikovej udržateľnosti a due diligence. Toto hlasovanie odstránilo prekážky, ktoré stáli v ceste k patričnému zlepšeniu dodržiavania ľudských práv miliónov pracovníkov v dodávateľských reťazcoch firiem pôsobiacich v Európskej únii. Práve tento prelomový krok je výsledkom rokov neústupčivého a neúnavného tlaku zástupcov zamestnancov – odborárov.

Boj odborových zväzov

Cesta k tomuto úspechu nebola ľahká. Odborové zväzy čelili turbulentnému oneskoreniu a pokusom niektorých členských štátov oslabiť ambície smernice tým, že znížili počet spoločností, ktoré mali byť smernicou pokryté – z pôvodných 16 000 na menej ako 7 000. Napriek týmto prekážkam sa odborovým zväzom podarilo vybojovať dôležité náležitosti pre pracujúcich. Jedným z kľúčových víťazstiev je zapojenie odborových zväzov a zástupcov zamestancov do vývoja a implementácie efektívnej politiky, plánu a stratégie due diligence vo firmách, ich dcérskych spoločnostiach a v celej dodávateľskej reťazi. Tento krok zabezpečuje, že prístupy spoločností budú v súlade s hodnotami a právami EÚ, čím sa posilní ochrana práv pracovníkov.

Reakcia na hlasovanie

Zástupkyňa generálnej tajomníčky Európskej odborovej konfederácie (EOK) Isabelle Schömannová uviedla: „EOK víta pozitívne hlasovanie o smernici CSDD. Silná mobilizácia odborového hnutia v Európe prináša viditeľný rozdiel pre pracovníkov a odborové zväzy v podnikoch a dodávateľských reťazcoch.“ Schömannová tiež zdôraznila, že prijatím prvých právne záväzných pravidiel, na základe ktorých spoločnosti z EÚ a tretích krajín a ich dcérske spoločnosti nesú zodpovednosť za ich porušenia, si Európa udrží vedúcu pozíciu v ochrane práv odborových zväzov, pracovníkov a životného prostredia.

Due diligence a subdodávky

Tento proces nielenže zvýrazňuje dôležitosť due diligence v kontexte pracovných práv a subdodávok, ale tiež poukazuje na potrebu začlenenia odborových zväzov a zástupcov zamestnancov do plánovania a vykonávania politík udržateľnosti. Takýto prístup zabezpečuje, že podniky budú konať v súlade s prísnymi normami a hodnotami EÚ, čím sa posilní ochrana pracovníkov a životného prostredia na celom kontinente. Celkovo táto smernica predstavuje značný krok vpred vo vývoji pracovných práv a ochrany ľudských práv v dodávateľských reťazcoch. Je to dôkaz toho, že keď sa odborové zväzy a pracovníci spoja a mobilizujú, môžu dosiahnuť významné zmeny v politike a praxi na ochranu a zlepšenie podmienok pracovníkov po celej Európe.

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Foto: PEXELS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *