„Parlament prijíma aj legislatívne normy, ktoré nekompetentne zasahujú do systému sociálneho poistenia, daňovej oblasti, financií či oblasti školstva. Táto legislatíva je častokrát nevykonateľná a prípadne prináša množstvo aplikačných problémov,“ upozorňovali sme počas prebiehajúceho vládneho a parlamentného obdobia niekoľkokrát. 

Predkladanie poslaneckých návrhov a závažných regulačných opatrení bez riadneho vyčíslenia ich dopadov na obyvateľov Slovenska, zamestnancov a podniky, či prijímanie zákonov bez akejkoľvek odbornej diskusie, za zatvorenými dverami, sa v uplynulom období stalo na Slovensku bežnou praxou. 

Napríklad potravinári mali mať od augusta tohto roka podľa novely zákona o sociálnom poistení odpustenú veľkú časť sociálnych odvodov, realita je však iná. Poslaneckej novele, prostredníctvom ktorej predkladatelia avizovali tlmenie rastu cien potravín, totiž chýba súhlas EÚ. Pretože na to, aby krajina mohla poskytovať takúto výhodu svojim podnikom, musí najskôr požiadať o súhlas Európsku komisiu. Bez neho by bola daná pomoc nelegálna a potravinári by ju štátu museli vracať ešte aj s úrokmi a penále. 

Na problémy pri aplikácii (aj keď iného, avšak rovnako závažného charakteru) sme upozorňovali už v rámci medzirezortného pripomienkového konania (kde sa tento návrh zákona síce dostal, avšak rovno so zamietavým stanoviskom ako ministerstva práce, tak aj ministerstva financií s odporúčaním vláde vysloviť s daným návrhom poslancov nesúhlas). Predložený návrh zákona totiž nielenže negarantoval, že znížením odvodového zaťaženia zamestnávateľov sa dosiahne aj zníženie koncových cien potravín, ale nesystémovo zavádzal dočasné odvodové úľavy len pre sektor potravinárstva, navyše absolútne nebol rozpočtovo krytý, s negatívnym vplyvom na hospodárenie Sociálnej poisťovne. 

KOZ SR vždy pristupovala k legislatívnemu procesu výsostne odborne a našim záujmom je, aby bola legislatíva prijímaná transparentne, so zapojením odbornej verejnosti a s dostatočným priestorom na diskusiu. Považujeme za nevyhnutné, aby na Slovensku fungoval kvalitný sociálny dialóg. Avšak naša skúsenosť s dodržiavaním nastavených pravidiel zo strany subjektov, ktoré disponujú právom legislatívnej iniciatívy, je dôkazom toho, že sa tak deje, žiaľ, len v predvolebných sľuboch. Legislatívne prostredie nie je možné si zamieňať s veľkým politickým mítingom, ako sme toho boli svedkami v posledných mesiacoch. 

Viac o nerešpektovaní sociálneho dialógu, legislatívnom chaose a návrhoch zákonov s nevyčíslenými dopadmi na štátnu kasu a hospodárstvo, ktoré sa navyše míňajú sa účinku, si môžete vypočuť aj tu:

https://open.spotify.com/episode/34Ajcmwi1PUKNoxZf6cth8?si=dipszNzKRvOj8fOhealuXQ&nd=1

Foto: TASR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *