Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Dobrý deň,

touto cestou Vás chcem požiadať o informáciu, či Vaša organizácia eviduje výrazné zníženie strednej dĺžky života v rokoch 2020 – 21 a zároveň, či rokujete s MPSVR o potrebe aktualizácie veku obchodu do dôchodku na základe aktuálnej, výrazne zhoršenej situácie? Tento rok dovŕšim vek 60 rokov, mám 44 rokov sociálneho poistenia. Predstava, že mám ísť do dôchodku vo veku 63 rokov a 4 mesiace a užiť si ho pár rokov (na konci roku 2022 predpokladám strednú dĺžku života mužov na Slovensku cca 70 rokov ), je pre mňa deprimujúca a frustrujúca.

Ďakujem.

Odpoveď:

Vážený pán,

v nadväznosti na Váš podnet Vám oznamujeme nasledovné:

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky nevedie detailný prehľad, resp. neeviduje mortalitu obyvateľstva Slovenskej republiky medziročne. Týmito informácii disponuje najskôr Štatistický úrad Slovenskej republiky, na ktorý Vám odporúčame sa obrátiť ohľadne tohto vývoja.

Od 1. januára 2021 sa zmenila právna úprava dôchodkového veku.  Dôchodkový vek, platný po 31. decembri 2020, je uvedený v prehľadnej tabuľke, ktorá je prílohou zákona o sociálnom poistení. U poistencov (mužov), ktorí sa narodili v roku 1960, je dôchodkový vek 63 rokov.

Odborom sa podarilo v roku 2019 presadiť maximálny vek odchodu do dôchodku, a to na úroveň najviac 64 rokov u mužov. Pretože, ak by nebol zmenený systém určovania dôchodkového veku, ktorý sa začal uplatňovať od 1. januára 2017 podľa strednej dĺžky dožitia, súčasné deti by išli do dôchodku vo veku 70 rokov a viac. Zmenené  podmienky boli v roku 2019 premietnuté aj do Ústavy Slovenskej republiky. Bohužiaľ, koncom roku 2020 bola z podnetu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, opäť v núdzovom stave, v Národnej rade Slovenskej republiky pozmenená Ústava Slovenskej republiky, v ktorej sa s účinnosťou od 1. januára 2023 vypustil  strop odchodu do dôchodku. Pravdepodobne bude platiť aj v roku 2023 tabuľka,  obsiahnutá v zákone o sociálnom poistení, na základe ktorej sa určuje aj Váš dôchodkový vek, tendencie sú naďalej ho predlžovať a naviazať na strednú dĺžku dožitia.

Z verejne dostupných informácii je zrejmé, že v roku 2020 sa stredná dĺžka života novorodenca mužského pohlavia znížila zo 74,3 na 73,1 roka, v prípade žien z 80,8 na 80,1 roka. Ak by v budúcnosti stredná dĺžka dožitia klesala vplyvom pandémie a dôchodkový vek by sa určoval podľa strednej dĺžky dožitia, čo v súčasnosti zatiaľ neplatí, nemalo by to mať za následok zvyšovanie dôchodkového veku, ale ani jeho znižovanie.

Z pohľadu Konfederácie odborových zväzov je prioritou, aby bol zavedený v systéme dôchodkového zabezpečenia maximálny vek odchodu do starobného dôchodku a tento by sa už ďalej nepredlžoval (t.j. maximálne 64 rokov, resp. nižší podľa počtu vychovaných detí). Konfederácia odborových zväzov je v tejto veci aktívna a problém, ktorý popisujete, je plne relevantný, pretože by bolo absurdné, aby sa v budúcnosti len zvyšoval dôchodkový vek, ak by priemerná dĺžka dožitia obyvateľstva klesala aj vplyvom pandémie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *