Európska rada a Európsky parlament uzavreli predbežnú dohodu o aktualizácii smernice o karcinogénoch a mutagénoch, ktorá by poskytla ďalšiu ochranu pracovníkov pred týmito látkami:

  • Akrylonitril: nová limitná hodnota – 33 000 zamestnancov v EÚ je vystavených tejto látke 
  • Zlúčeniny niklu: nová limitná hodnota – 79 000 pracovníkov v EÚ je vystavených týmto látkam
  • Benzén: dnešná limitná hodnota upravená smerom nadol – 1 milión pracujúcich v EÚ je vystavených tejto látke

Medzi ďalšie zlepšenia patrí:

  • Zaradenie látok, ktoré majú toxický účinok na reprodukciu, do rozsahu smernice. Celkový počet látok so záväznou limitnou hodnotou na základe smernice je momentálne 39 (25 + 2 nové karcinogény + 12 nových látok toxických pre reprodukciu)
  • Do právneho textu sa dopĺňa samostatné školenie pre pracovníkov, zaobchádzajúcich s nebezpečnými liečivami, ako aj záväzok, aby EÚ k nim prijala usmernenia do konca roka 2022
  • Povinnosti pre Európsku komisiu a tripartitný Poradný výbor pre bezpečnosť a zdravie (ACSH), súvisiace s ďalšou prácou na metodike na stanovenie limitných hodnôt na základe rizík
  • Akčný plán pre pracovné vystavenie 25 ďalším karcinogénom do konca roka 2022

Zástupca generálneho tajomníka EOK, Claes-Mikael Ståhl, na margo novej dohody povedal: „V čase, keď v Európe stále prichádza každý rok o život 100 000 ľudí v dôsledku rakoviny, súvisiacej s prácou a mnohí ďalší trpia problémami s plodnosťou v dôsledku vystavenia karcinogénnym látkam alebo látkam, toxickým pre reprodukciu, je to dôležité víťazstvo pre bezpečnosť pracujúcich ľudí. Teším sa na ďalšie kolo revízií smernice. Keďže pracujúci sú naďalej vystavovaní 25 ďalším vysokorizikovým karcinogénnym látkam, pre ktoré v EÚ neexistujú limitné hodnoty, ďalšie revízie by mali byť prijaté čo najskôr. Dohoda na akčnom pláne o limitných hodnotách pre všetkých 25 látok do konca budúceho roka je kľúčovou súčasťou úsilia eliminovať rakovinu, spôsobenú prácou. Nikto by nemal byť vystavený riziku rakoviny, keď ide do práce, a EOK bude naďalej robiť všetko pre to, aby pracujúci mali všetku ochranu, ktorú potrebujú.“

Zdroj: EOK

Ilustračná fotografia: BECOSAN od Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *