Mesiac: november 2020

Stop stresu v EÚ!

Stres sa stáva epidémiou. Viac ako polovica všetkých neodpracovaných pracovných dní v EÚ je zapríčinená stresom z práce. Nastal čas na novú smernicu o psychosociálnych rizikách pri práci. „Štyria z…