Stres sa stáva epidémiou. Viac ako polovica všetkých neodpracovaných pracovných dní v EÚ je zapríčinená stresom z práce. Nastal čas na novú smernicu o psychosociálnych rizikách pri práci.

„Štyria z piatich manažérov vyjadrujú znepokojenie nad stresom zapríčineným prácou.“

Pracovný stres sa stal na pracovisku bežným pre viac ako polovicu pracovníkov v EÚ. Približne 89 % zamestnávateľov uvádza, že dodržiavanie všeobecných právnych predpisov je hlavným dôvodom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Práve pre túto skutočnosť vyzývame Európsku komisiu, aby navrhla novú legislatívu o psychosociálnych rizikách pri práci. Len zopár členských štátov má jasnú legislatívu o psychosociálnych rizikách. Nastal čas povedať #StopStresu v EÚ!

https://youtu.be/DvmNBGBmVrU
EndStress.EU – rozhovory o peniazoch!

Je čas konať

Napriek tomu, že veľkú časť svojho života venujeme práci, nemala by nám spôsobovať škody na zdraví. Náš každodenný pracovný život vyžaduje čoraz viac námahy. Štatistiky sa vyvíjajú nesprávnym smerom. Každoročne pribúda čoraz viac ľudí so zhoršeným duševným zdravím. Prispievajú k tomu nové formy práce, digitalizácia či rapídne zmeny v organizácii práce. Ale ak sa naučíme s týmito zmenami pracovať rafinovane, môžu sa pre nás stať osožnými. Je potrebné zabezpečiť, aby legislatíva podporovala zlepšovanie psychickej pohody, a to nielen na pracovisku.

Život a peniaze – peniaze a život

Zlepšenie prevencie psychosociálnych rizík je z hľadiska peňazí pre podnikateľov aj politikov zmysluplným riešením. Finančné straty sú astronomické: v Európe sa iba náklady na depresiu v dôsledku práce odhadujú na 617 miliárd eur ročne. No peniaze predstavujú len jednu časť problému. Minimalizácia dlhoročného trápenia a dokonca aj strát na životoch je vecou základnej ľudskej slušnosti.

Vedúci alebo manažéri potrebujú lepšie prostriedky

Až 20 % zo všetkých manažérov trpí úzkosťou, čo predstavuje najvyšší podiel spomedzi všetkých povolaní. Manažéri majú aj najvyššiu úroveň konfliktov medzi pracovným a súkromným životom. Intenzita práce manažérov a iných profesionálov je taktiež najvyššia. Ich pracovné dni sú podľa štatistík najdlhšie. Zvládanie psychosociálnych rizík považuje 42 % manažérov za ťažšie ako pri iných otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bez legislatívy premárnime šancu prinútiť zamestnávateľov konať

Aj keď sú právne predpisy silnou hybnou silou pre zamestnávateľov pri preberaní zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, existuje len veľmi málo právnych predpisov, ktoré sa priamo, a to len v niekoľkých členských štátoch, zaoberajú psychosociálnymi rizikami. Na úrovni EÚ dokonca neexistujú žiadne osobitné právne predpisy pre tento problém a v rámcovej smernici o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je len jeden odkaz zaoberajúci sa organizáciou práce.

Platforma EndStress.EU

Platforma EndStress.EU, ktorú iniciovali Eurocadres s podporou Európskej odborovej konfederácie (EOK), bola spustená 15. októbra 2020 na online podujatí.

spustenie EndStress.EU

Medzi rečníkmi boli poslanci Európskeho parlamentu Alex Agius Saliba (S&D) a Alviina Alametsä (Greens/EFA) a riaditeľka Claudia Marinetti (Mental Health Europe).

Na tomto úvodnom podujatí sa partneri kampane zamerali na požiadavku vytvorenia novej smernice EÚ o psychosociálnych rizikách, násilí a obťažovaní v práci a zlepšení organizácie práce. Viac ako polovica pracovníkov v EÚ uvádza, že pracovný stres je na ich pracovisku bežný. Pandémia Covid-19 spôsobila ďalšie zaťaženie duševného zdravia u pracovníkov.

Až 89 % zamestnávateľov hovorí, že dodržiavanie všeobecných právnych predpisov je hlavným dôvodom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Práve pre túto skutočnosť vyzývame Európsku komisiu, aby navrhla novú legislatívu v boji proti epidémii stresu. Len zopár členských štátov má jasnú legislatívu o psychosociálnych rizikách. Nastal čas povedať stop stresu v EU.

Platforma je otvorená všetkým odborovým zväzom a mimovládnym organizáciám: zapojilo sa už veľa národných, ale aj európskych organizácií. Týmto odporúčam aj vašej organizácii, aby sa k nám pridala.

Pripojte sa k platforme na TU.

Viac na https://endstress.eu/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *