Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

V piatok 30.10.2020 som dostala od vedenia firmy výpoveď. Niekoľko dní predtým som uviedla, že sa nezúčastním celoplošného testovania a môžem pracovať z domu (jednalo sa o prácu v call centre). Väčšina kolegov už z domu pracuje. Zamestnávateľ využil to, že som bola ešte v skúšobnej dobe (zamestnaná od 7.9.2020) a prepustil ma bez udania dôvodu v skúšobnej dobe. Zamestnávateľ využil svoje právo rozviazať so mnou pracovný pomer v skúšobnej dobe, ale aké práva mám ja? Ako sa môžem brániť? Minulý týždeň som firmu žiadala o skrátenie pracovného úväzku na 6 hodín denne, z dôvodu, že som osamelý rodič a starám sa o dve deti do 15 rokov a k tejto veci sa tiež vyjadrili zamietavo a hneď na to ma prepustili. Po pracovnej stránke boli so mnou moje dve nadriadené spokojné, dokonca ich zarazilo, že sa vedenie rozhodlo riešiť túto situáciu výpoveďou. Mám nejaké možnosti, ako sa môžem brániť?

Odpoveď:

V prvom rade nás mrzí, že s Vami zamestnávateľ skončil pracovný pomer v skúšobnej dobe. Bohužiaľ právna úprava obsiahnutá v Zákonníku práce je taká, že v skúšobnej dobe môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu (teoreticky, ak by sme to zobrali do úplného extrému aj preto, že ste sa nechceli zúčastniť testovania na Covid 19) alebo bez uvedenia dôvodu. Ak máte výslovne napísané v písomnom oznámení, ktoré Vám doručil zamestnávateľ, že s Vami skončí pracovný pomer v skúšobnej dobe z dôvodu, že ste ho informovali, že sa nezúčastníte celoplošného testovania na Covid (nepredpokladáme, že to výslovne takto  urobil), považovali by sme takéto skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ak by sa takéto niečo udialo voči nášmu členovi odborov, za účelové a neplatné pre rozpor s dobrými mravmi. Určite by sme sa proti takémuto konaniu zamestnávateľa bránili podaním žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, i keď je tam riziko neúspechu, ktoré spočíva v tom, že v skúšobnej dobe môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer z akékoľvek dôvodu. Domnievame sa, že výkon práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov má byť v súlade s dobrými mravmi a práva z pracovnoprávnych vzťahov sa nemajú zneužívať na škodu druhého účastníka tohto vzťahu, v danom prípade na škodu zamestnanca. Opodstatnenosť prípadnej žaloby je daná tým, že účelom skúšobnej doby z pohľadu zamestnávateľa je odskúšať si prácu zamestnanca, tzn. či jeho výkon práce zodpovedá jeho predstavám a skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe nemá byť trest alebo sankcia za súkromné rozhodnutie, ktorým zamestnanec ako fyzická osoba využil len svoje právo ísť alebo nejsť sa otestovať. Neplatnosť takéhoto skončenia by mohla byť práve odôvodňovaná okolnosťami, za ktorý sa skončenie pracovného pomeru zrealizovalo, tzn. či zamestnávateľom realizované skončenie so zreteľom na okolnosti, za ktorých sa urobilo zodpovedá dobrým mravom. Uvedené si vyžaduje hlavne preukázať, že skončenie pracovného pomeru je trest za Vaše rozhodnutie nejsť sa otestovať, čo bude zložité až nedokázateľné, pokiaľ to nemáte uvedené výslovne v tom doručenom oznámení zamestnávateľa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *