Víkendové manévre okomentovali už všetci, ktorí chceli. Je jasné, že vláda počas dušičkových sviatkov znásilnila národ. A premiér Matovič si slastne vychutnáva pomyselnú cigaretu po tejto nedobrovoľnej súloži a uisťuje sa u druhej strany, že bol úžasný a obaja si to užili. Verím, že toto cynické správanie mu Slováci nikdy neodpustia.

V tieni tohto chaosu však už kráča ďalší minister na úrad vlády a pod pazuchou nesie svoj darček pre občanov. Mohli by sme ho nazvať „kilečko 2“. Tak ako pri hollywoodskych filmoch, dvojka býva vždy horšia ako pilotný diel. A v tomto prípade latka nebola nastavená vysoko.

Vláda ani po ôsmich mesiacoch nerešpektuje legislatívny proces. Prijímanie akejkoľvek legislatívy, teda zákona, vyhlášky, nariadenia či opatrenia, má svoje pravidlá. Dôležitou súčasťou tohto procesu je aj diskusia, pretože každá legislatíva má vplyv na jednotlivca, ľudí, zamestnancov, zamestnávateľov, občanov – všetkých. Diskusia by mala byť odborná a mala by dávať priestor dotknutým subjektom, neziskovkám, odborníkom, záujmovým skupinám vrátane sociálnych partnerov, ale aj širšej verejnosti, rezortom a subjektom verejnej správy.

Ušľachtilý cieľ pomôcť podnikateľskému sektoru akosi zabúda, že pokiaľ v „kilečku“ dominujú zmeny Zákonníka práce a celkovo pracovno-právnej legislatívy, zmeny v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v ochrane spotrebiteľa, tak okrem podnikateľov by mali mať možnosť vyjadriť sa k týmto zmenám napríklad aj zamestnanci, odbory a spotrebitelia.

Ak má rezort hospodárstva pripravený komplexný balík, mal by ho poskytnúť na diskusiu. Prijímanie zákonov v zrýchlených konaniach, pokútne ukrytých v iných nesúvisiacich novelách, prípadne pretláčané v pripomienkach rezortu hospodárstva alebo prostredníctvom poslaneckých zákonov, absolútne vylučujú odbornú diskusiu a postrehnutie plánovaných zmien vôbec.

Takéto konanie vytvára právnu neistotu, neprehľadnosť legislatívy, procesov a zvyšuje spoločenské napätie. Participatívna forma tvorby právnych predpisov a odborná diskusia patria ku kultúre verejných politík vo vyspelých krajinách sveta. Vyzerá to tak, že Slovensko tieto krajiny opúšťa. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *