Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Môžem sa dostať do práce bez toho aby som predložil negatívny certifikát? Na testovaní som nebol. Som ochotný sa otestovať antigénovým testom formou odberu krvi. Momentálne som v 10 dňovej karanténe ale hrozí že sa to predĺži do 15.11. Dovolenky na toľko dni nemám.

Odpoveď:

Na základe vyhlášky č. 16/2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa sa v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom nariaďuje zakázať vstup zamestnancom, okrem zamestnancov podľa § 2 ods. 2, na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Tento zákaz sa podľa § 2 ods. 2 písm. a) nevzťahuje na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020; týmto nedisponujete, do práce teda nastúpiť nemôžete, vzťahuje sa na Vás zákaz vychádzania. Podľa písmena c) tohto ustanovenia vyhlášky sa zákaz nevzťahuje na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020. Môžete si ho dať teda ešte urobiť v súkromnom zariadení za poplatok cca 70 EUR. Nemôžete ho nahradiť krvným testom.

Ak sa zamestnanec rozhodne nezúčastniť dobrovoľného celoplošného testovania, má obmedzenú slobodu pohybu a pobytu vrátane zákazu cesty do a zo zamestnania po dobu 10 dní. Môže sa počas tohto obdobia so zamestnávateľom dohodnúť na čerpaní dovolenky, alebo na práci v režime home office; ak už nemáte dostatočný počet dní dovolenky, môžete si čerpať neplatené voľno podľa § 136 ods. 1 Zákonníka práce, počas ktorého ale nebudete mať žiadny príjem zo zamestnania ani žiadny príjem z nemocenských dávok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *