© Foto: KOZ SR© Foto: KOZ SR

Jedného rána sa predseda vlády zobudil a uvedomil si, čo sa mu snívalo. Postupne si vo sne predstavoval, ako ho politici doma i v zahraničí poklepávajú po pleci a dvíhajú palce na znak chvály. Lebo on prišiel s myšlienkou celoplošného testovania občanov. S touto skvostnou myšlienkou sa ihneď pochválil svojej Pavlínke. Tá si veľmi rýchlo uvedomila, že ich rodinné kontakty by sa dali dobre využiť pri nákupe testov na túto akciu a ešte pomôcť podnikateľovi z neďalekého okolia, t. j. z Trnavy. Veď ich deti navštevujú súkromnú školu, ktorej majiteľ má aj firmu Eurolab Lambda, a koniec koncov – aj ona pôsobila v manažmente tejto školy. Prečo by nemohol dodať desať miliónov testov z Južnej Kórey?

Dobre naladený premiér sa teda odobral za každodennými povinnosťami do Bratislavy. Kým zvolal v ten deň svoju prvú tlačovku, rozhodol sa zveriť so svojou myšlienkou o celoplošnom testovaní svojmu blízkemu straníckemu a osobnému priateľovi, ktorým nie je nikto iný ako minister obrany. Po odkonzultovaní skvelej myšlienky a presvedčení ministra obrany, aká to bude super propagácia Slovenska a ako stúpnu preferencie ich strany, ktoré od volieb neustále klesajú, ostala milá povinnosť pre predsedu, ktorú rozhodne miluje, oznámiť na tlačovke rozhodnutie o testovaní občanov najskôr v okresoch na Orave a v Bardejove. Samozrejme, najdôležitejšej tlačovke predchádzalo ešte rozbehnutie akcie – dať podnet štátnym hmotným rezervám na zakúpenie testov cez konkrétnu firmu, ktorá, mimochodom, urýchlene doplatila svoj rest okolo 17-tisíc eur Sociálnej poisťovni. To, že pri výbere firmy dlh už nebol registrovaný, je argumentácia samotného riaditeľa menovaného novou vládou. Prečo nie? Testy lacnejšie, drahšie, to teraz nie je najdôležitejšie: dôležitá je realizácia zámeru, myšlienky, aj keď testami, ktoré zachytávajú nízke percento nakazených, nemajú vysokú relevantnosť výsledkov a chybovosť – vzhľadom na stav testovaných občanov – môže byť rôzna, keďže nemajú príznaky. Ale megalomanská akcia sa spúšťa. To, že pri zrode myšlienky bol len malý okruh vybraných ľudí, je zrejmé. Otázkou je i fakt, či sa tieto testy na Slovensku používajú so súhlasom ŠÚKL.

Podľa mňa o tom nevedel ani minister zdravotníctva. Prečo?

Pretože sme na pôde Ministerstva zdravotníctva SR mali 15. októbra 2020 rokovanie odvetvovej tripartity – jedinečná príležitosť pre ministra zdravotníctva požiadať sociálnych partnerov o súčinnosť pri akcii kolosálnych rozmerov, ktorú bez zdravotníkov nie je možné realizovať. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska (77 zariadení), zástupcovia Asociácie štátnych nemocníc SR (25 zdravotníckych zariadení), zástupca Asociácie súkromných lekárov, zástupca Asociácie stredných zdravotníckych škôl. Zamestnanci boli zastúpení všetkými odborovými centrálami, t. j. SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb, Lekárske odborové združenie a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek mali tiež svojich najvyšších predstaviteľov na rokovaní. Ani slovo, ani náznak, že sa čosi veľké chystá, a pritom bez ľudí sa to nedá realizovať. Na rokovaní sme sa domáhali vyplatenia odmien ľuďom v prvej línii v červených zónach za prvú vlnu šírenia korony. Boli prísľuby, že peniaze už sú na účte ministerstva, len sa hľadá spôsob. Nuž, hľadá sa aj dnes, ale o tom som nechcel písať. Vrátim sa k úžasnej myšlienke predsedu vlády. A z čoho pramení moje tvrdenie, že minister bol postavený pred hotovú vec? Keby mal informácie a potreboval by pomoc, čiže kampaň smerom k zamestnancom rezortu, určite by ju využil. Ak to nie je pravda a mýlim sa, tak potom platí druhá verzia, že o tom pripravovanom testovaní vedel, a to je pre mňa nepredstaviteľné, aby bol minister zdravotníctva taký pokrytec a podcenil situáciu s nedostatkom zdravotníckeho personálu v našich nemocniciach. Alebo že by na základe svojho pôsobenia v politike nevedel, ba podcenil fakt, že ho to pohltí a zostane v tom sám, čo by bola v podstate politická samovražda. Totižto bez serióznej debaty, hľadania postupov, diskusie s odborníkmi sa nedá dosiahnuť požadovaný cieľ. A tým je jednoznačne zastavenie alebo obmedzenie šírenia vírusu. Situácia v nemocniciach je napätá, diskutovalo sa o nej aj na spomínanom rokovaní na MZ SR. Žiaľ, vedenie rezortu so svojimi sociálnymi partnermi nediskutuje tak, ako by sa očakávalo v tomto náročnom období. Ale späť k testovaniu. Časté zmeny podmienok, pravidiel, opatrení a vyhlásení ľudí dezorientujú, deprimujú a vyvolávajú celý rad otázok, nejasností, ale aj obavy o sociálne a ekonomické dôsledky až po stratu zamestnania, ktorou sa vyhrážajú niektorí zamestnávatelia. Chápem aj ich. Zabezpečiť poskytovanie služieb v zdravotníckom lôžkovom zariadení, keď majú určitý počet zamestnancov pozitívnych a sú na karanténnej PN, alebo im niekoľko ďalších oznámi, že sa nechcú dať testovať (dôvodov je viac) – ako postaviť ľudí do služieb? A máme začarovaný kruh. Suma sumárum: Zdravotníci, veľmi vás prosíme, pomôžte v tejto chvíli, dokonca poskytneme odmeny za obidva dni v ťažkých podmienkach (až 1100 €) v rizikovom prostredí, príďte, pomôžte a v pondelok môžete ísť plniť si povinnosti do práce. O tom, že „skvelá“ premiérova myšlienka zaťaží nepripravenú samosprávu ani nehovoriac. Sme svedkami riešení problémov za pochodu. Dobrovoľníci? Dohodári? Možno dokonca mobilizácia – povinnosť? Kam sme sa to dopracovali, občania? Občania, my nie sme zamestnanci premiérovej firmy! Skade teraz vyťahuje tie eurá pre tímy? Nemá to odsúhlasené ani vládou! Na základe akého uznesenia vlády sa objednali tie testy? Nemajú kompetentné orgány podnety na hľadanie pravdy a vyvodenie dôsledkov?  Zvláštna doba, doba „koronová“, za ktorú skryjeme všetky zmeny zákonov bez stanovísk sociálnych partnerov a bez možnosti akejkoľvek diskusie.

Anton SZALAY
predseda SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb

Dalo by sa písať aj o skutočnosti, že ak potrebujeme peniaze, máme ich, ale pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a pre pracujúcich vo verejnom záujme nemáme ani na krytie inflácie. Postavíme sa však v jednom šíku pred kamery a budeme prosiť o pomoc pri testovaní počas dvoch víkendov (niekde aj troch). A budeme pranierovať tých, ktorí upozorňujú na nezmyselnosť celej akcie (i keď pripúšťam, že niekde to má význam na eliminovanie ľudí s príznakmi, nie bezpríznakových), a osočovať ľudí s iným názorom na celé dianie v našej republike.

Množstvo otázok, dopytov, s ktorými sa na nás zamestnanci obracajú, svedčí o psychickom stave obyvateľstva, hľadaní riešení, odpovedí, kam dohnala súčasná vláda svojich zodpovedných občanov. Rozhodne zodpovedných, lebo výsledky v prvej vlne koronakrízy o tom svedčia a neváhali sa s tým všetci chváliť nielen doma, ale aj v Bruseli.

Zastavte pranierovanie, postihovanie a vyvodzovanie dôsledkov voči ľuďom, ktorí sa na testovaní nezúčastnia.

Redakcia nezodpovedá za obsah, názory a pravdivosť vyjadrení jednotlivých respondentov a dopisovateľov, a vyhradzuje si právo na ich redakčnú úpravu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *