Môže sa zdať, že „presklený svet“ bánk a poisťovní je v rámci pracovného trhu ideálny, no niektorí bývalí zamestnanci, ale aj súčasní by to vedeli vyvrátiť. Práca v tomto sektore nie je podľa Odborového zväzu bánk a poisťovní (OZ BP) jednoduchá a už vôbec nie dostatočne zaplatená, a to aj vzhľadom na kvalifikačné znalosti a zručnosti, ktoré sú na zamestnancov kladené. Klienti majú často mylnú predstavu o dobre zarábajúcich bankároch a bankárkach, pričom realita je iná, rovnako ako v iných odvetviach. Viac povedal v rozhovore predseda OZ BP Svetozár Michálek.

Banky a poisťovne – obe v podstate riešia dôležité životné situácie ľudí. Ako tieto inštitúcie podľa vás vnímajú klienti?

OZ BP má len sprostredkované čiastkové informácie od zástupcov našich členských organizácií alebo zamestnancov poskytujúcich klientom bankové a poisťovacie služby. Kontinuálne zvyšovanie poplatkov, obmena zamestnancov, ktorí im poskytujú služby a servis, a to s dopadom na kvalitu a rýchlosť obsluhy, klienti pochopiteľne pozitívne nevnímajú.

Verejnosť považuje finančný sektor za akýsi svet „peňazí či biznisu“, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadľuje na miliónových ziskoch najmä bánk. Pociťujú to však aj ich radoví zamestnanci?

Z miliónových ziskov bánk i poisťovní sa radovým zamestnancom ujdú len omrvinky. Svedčí o tom dvojciferná miera fluktuácie, živená predovšetkým nízkymi mzdami nezodpovedajúcimi náročnosti vykonávanej práce a s ňou spojenými zodpovednosťami. OZ BP sa dlhodobo snaží prostredníctvom dostupných foriem mediálnej komunikácie vyvrátiť mýtus o dobre platených bankároch. Výkonní zamestnanci pobočiek a centrál bánk k nim rozhodne nepatria.

Už nejaký čas chýbajú bankám zamestnanci a samotný záujem o pracovné pozície v nich sa znižuje. Práca v banke sa pritom môže zdať atraktívna. Prečo je tomu tak?

Práca v banke sa môže zdať atraktívna cez prizmu atraktívnych interiérov bankových hál. Vysoké nároky na odbornosť, znalosť produktov, predajné zručnosti a neustály tlak na plnenie finančných plánov, v kontexte s neadekvátnym odmeňovaním, sú dôvody, pre ktoré sa uchádzači o prácu do bánk nehrnú. Keď zamestnanci prijatí na výkonné pozície zistia, aká je realita, dlho sa neohrejú.

Hovoriť môžeme aj o tzv. bankovom turizme, keď zamestnanci „migrujú“ medzi jednotlivými bankami, resp. zamestnávateľmi. Čo je za tým?

Nízke mzdy, predovšetkým radových zamestnancov v pobočkách i centrálach bánk sú dôvodom tzv. bankovej turistiky. Zvyšovanie miezd zamestnancov sa ani zďaleka nepribližuje inflácii, a to aj napriek kolektívnemu vyjednávaniu na podnikovej úrovni. Kolektívne vyjednávanie na sektorovej úrovni, žiaľ, dlhodobo nefunguje. Prirodzenou reakciou na tento stav je zmena zamestnávateľa v rámci sektora, ktorou si v kontexte nedostatku kvalifikovaných zamestnancov zabezpečia zamestnanci zvýšenie miezd, a to nezriedka aj v stovkách eur.

Klienti sú pre banky a poisťovne prvoradí, keďže im poskytujú produkty a služby. Ich pracovníci a pracovníčky sú prvým kontaktom, preto sa aj klienti spoliehajú na ich zručnosti, vedomosti i komunikáciu. Aké požiadavky sú na zamestnancov kladené?

Banky i poisťovne majú vlastné systémy vzdelávania zamestnancov či mentoringu smerujúce predovšetkým k tomu, aby zamestnanci dokázali plniť náročné predajné plány, a teda vytvárali pre zamestnávateľa potrebný zisk. Problémom je však vysoká miera fluktuácie, ktorá má vplyv aj na kvalitu služieb poskytovaných nedostatočne pripravenými zamestnancami bez potrebnej praxe.

Roky sa podľa vášho zväzu vlečie problém v podobe mzdového rozdielu medzi novými a starými zamestnancami a tiež odlišnosti v rámci regiónov. Ako to vyzerá v konkrétnych sumách?

Máte pravdu. Tie rozdiely sú dané situáciou na pracovnom trhu. Zamestnávatelia v záujme zabezpečenia prevádzkyschopnosti pobočiek preplácajú zamestnancov, v mnohých prípadoch bez potrebnej praxe a skúseností. Z objemu personálnych nákladov schválených na riešenie miezd zamestnancov s dlhším pracovným pomerom tak nezostávajú potrebné zdroje. To plodí nespokojnosť, vysokú fluktuáciu a spomínaný bankový turizmus. OZ BP nedisponuje konkrétnymi sumami, ktoré sú pre zamestnávateľov zvlášť citlivé z pohľadu ustanovenia § 119a Zákonníka práce. Máme však spoľahlivé informácie od zamestnancov, ktorí nových kolegov priamo na pracoviskách zaškoľujú a s ktorými v kolektívoch pracujú.

Už mesiace hovoria v médiách politici o bankovom odvode. Mala by ho budúca vláda opätovne zaviesť a mali by sa banky o svoje zisky podeliť?

Bankový odvod, žiaľ, situáciu zamestnancov bánk nerieši. V tlačovej správe „Bankový odvod na obzore, a čo ďalej“, ktorú nájdu čitatelia aj na našej webovej stránke, sme sa už k danej téme vyjadrili. Spomeniem len, že bankám pôsobiacim na Slovensku nezáleží na ich klientoch, ale ani na zamestnancoch. Ide im len o odvedenie najvyššieho zisku zahraničným akcionárom a o udržanie vlastných pozícií v manažmente bánk. Nechceme byť však k bankám až takí nespravodliví, keďže aj samotní politici, keď chýbajú v štátnej kase peniaze, si spomenú na oslíka otras sa, z ktorého sa sypú zlaté dukáty.

Kto je sociálnym partnerom OZ BP a s kým kolektívne vyjednávate?

Sociálny dialóg na sektorovej úrovni ukončila Slovenská banková asociácia (SBA) v roku 2017. Sociálny dialóg so Slovenskou asociáciou poisťovní (SLASPO) skončil v roku 2019. Od roku 2017 sa však uskutočnilo množstvo domácich i zahraničných aktivít smerujúcich k obnoveniu sociálneho dialógu a vyriešeniu patového stavu, keď obe organizácie združujúce zamestnávateľov sú občianskymi združeniami, nie zamestnávateľskými zväzmi s oprávnením na kolektívne vyjednávanie. Očakávame, že zmenu prinesie implementácia smernice EP a rady EÚ o primeraných minimálnych mzdách, na ktorej sme pripravení v rámci pracovnej skupiny KOZ SR participovať.

Svojich členov máte v bankách i poisťovniach. Aké benefity im ponúkate, a čo do budúcna v rámci zväzu plánujete?

Predmetom kolektívneho vyjednávania na podnikovej úrovni sú rôzne, nielen sociálne, benefity podľa podmienok jednotlivých bánk a poisťovní nad rámec ustanovení Zákonníka práce. Tie sa však, samozrejme, vzťahujú na všetkých zamestnancov. V rámci OZ BP poskytujeme výhradne našim členom sociálnu výpomoc, počnúc dlhodobou PN až po úmrtie člena, manžela, manželky, či partnera, bezplatnú právnu pomoc, príspevok na detskú rekreáciu, príspevok na stabilizáciu členskej základne, zľavy na relaxačné pobyty v širokej škále kúpeľov, zľavnené Sphere karty a VIP TPD nákupy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *