Tému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci považujeme ako odborári za dôležitú a myslíme si, že by sa o nej malo v mediálnom a verejnom priestore hovoriť čo najviac. Pracovné úrazy, nešťastia či tragédie, ale aj choroby z povolania, vždy zasiahnu rodinu i pracovné kolektívy. Podporíme každú snahu o prevenciu a vzdelávanie zamestnancov, vrátane študentov, v tejto oblasti.

Na to, aby sme predchádzali nepríjemným, ba až smrteľným úrazom na pracoviskách, je prvoradá prevencia a dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tá je v prvom rade povinnosťou zamestnávateľa, avšak dôležitú úlohu zohráva štát i odborári. Zamestnávatelia sú prioritne tí, ktorí by mali vytvárať také pracovné podmienky, aby sa predchádzalo možným rizikám. Škodlivé faktory v pracovnom prostredí môžu mať výrazne negatívny vplyv na fyzické, ale aj psychické zdravie zamestnancov.

Významná je však aj samotná prevencia a edukácia, a to nielen zamestnancov, ale aj mladých ľudí. Svedčí o tom aj celoštátna súťaž stredných odborných škôl, ktorú organizuje členský odborový zväz KOZ SR – Integrovaný odborový zväz. Úspešnosť súťaže tiež potvrdzuje aj fakt, že tento rok sa v Žiline na Strednej odbornej škole stavebnej konal už 48. ročník spomínanej súťaže. Predsedníčka IOZ Marta Brodzianska zdôraznila, že „ide o rozširovanie spolupráce všetkých dotknutých strán, ktoré sa podieľajú na výchove mladých ľudí, a to s dôrazom na BOZP. V rámci odborov je to jedna z tých najdôležitejších oblastí. Chceme, aby mladí vedeli o odboroch a aj o tom, ako im môžu pomôcť v zamestnaní.“

Súťaže sa zúčastnilo 39 študentov stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, automobilový priemysel, dopravu, remeslá či techniku. Pozvanie prijal aj zakladateľ súťaže Ján Rapan. Vzniku súťaže predchádzala tragédia na stavbe, ktorá sa stala v obci Mikušovce pri Lučenci. „Je to pre nás odkaz, pretože nič dôležitejšie ako zdravie v živote nemáme. Zdravie a život ovplyvňujú nielen rodinné, ale aj pracovné vzťahy. Ak sa totiž na pracovisku stane tragédia či iná nepriaznivá situácia, naruší to celkovú atmosféru v podniku aj medzi zamestnanci na pracovisku,“ skonštatoval Ján Rapan.

Súťažiacich študentov osobne podporil aj viceprezident KOZ SR František Gajdoš. Vyzdvihol, že jednou z hlavných úloh odborov je chrániť zdravie a životy zamestnancov. Upozornil, že „zamestnávateľ má povinnosť školiť ľudí v oblasti BOZP, čo sa týka legislatívy, ale aj interných predpisov už pri nástupe do zamestnania a následne školenia opakovať. Začať s edukáciou a prevenciou by sme však mali oveľa skôr.“ Aj z toho dôvodu oceňuje snahu organizátorov súťaže, ktorí týmto spôsobom motivujú študentov, aby sa vedeli zorientovať vo svojich právach ešte predtým, ako si nájdu prvé zamestnanie.

Každá súťaž pozná aj svojich víťazov. V kategórii jednotlivcov prvé miesto obhájil Timotej Baran z SOŠ remesiel a služieb v Poprade. Najlepšou školu a absolútnym víťazom celoštátnej súťaže v oblasti BOZP sa stala SOŠ stavebná Žilina.

KOZ SR víťazom, ale aj ostatným zúčastneným študentom blahoželá a praje veľa úspechov v budúcom štúdiu, či zamestnaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *