Takmer 6 miliárd euro má Slovensko získať v nasledujúcom období z EÚ na reformy. Plán obnovy, pripravený ministerstvom financií, počíta aj s reformou, ktorej cieľom je stabilizácia a udržateľnosť dôchodkového systému. Malo by ísť o kroky, ktoré vytvoria predpoklady na to, aby sme aj v budúcnosti mali na dôchodky. Samo o sebe chvályhodné. Navrhované kroky sú však rozpačité.

Čo navrhuje vláda?

  • Vláda zatiaľ v Pláne obnovy neprezradila, ako chce riešiť obrovský deficit v dôchodkovom systéme, ktorý prehlbuje starnutie populácie.
  • Navrhuje zrušiť vekový strop odchodu do dôchodku a ten naviazať na strednú dĺžku života. Takýto systém nefunguje ani v iných krajinách EÚ a má ho len Portugalsko. Odbory so zvyšovaním dôchodkového veku nesúhlasia a žiadajú dôchodkový strop ponechať.  
  • Prijala zákon, ktorý rozšíril výpovedné dôvody o vek a umožnil tak prepúšťanie ľudí nad 65 rokov. KOZ SR žiada, aby sa aj vzhľadom na starnutie populácie a nedostatok pracovných síl nebránilo práci starších, ak tí chcú naďalej pracovať. Skôr naopak, je potrebné vytvoriť im lepšie predpoklady pre prácu a umožniť im napríklad prácu na znížený úväzok či iné flexi formy práce.
  • Navrhuje, aby ľudia do veku 35 rokov museli povinne vstúpiť do 2. dôchodkového piliera. Konfederácia naopak, navrhuje 2. pilier zrušiť a úsilie a peniaze použiť na stabilizáciu 1. priebežného štátneho dôchodkového piliera. 2. pilier sa neosvedčil ani inde v rámci EÚ a nedosahuje potrebné výnosy ani u nás.
  • Neuvažuje sa s posilnením či zlacnením 3. piliera, pričom práve ten by mohol fungovať ako doplnkový k priebežnému štátnemu systému dôchodkov. Vyžaduje si to však zníženie poplatkov, daňové či iné zvýhodnenie sporenia v ňom a tiež vzdelávanie ľudí v oblasti finančnej gramotnosti. 
  • Navrhla, aby deti mohli určitým percentom svojich odvodov prispievať na dôchodky rodičov. KOZ SR to považuje za diskriminačné napríklad pre rodičov zdravotne znevýhodnených detí či bezdetných, z ktorých mnohí nemôžu mať deti.

Svoj nesúhlas a vlastné návrhy bude KOZ SR presadzovať aj v rámci tripartity.

Ilustračná fotografia Anna Shvets z Pexels

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *