Tohtoročný Svetový deň dôstojnej práce, 7. október, je venovaný zabezpečeniu mzdovej spravodlivosti pre všetkých pracovníkov.

Ceny energií, potravín a iných základných potrieb sa špirálovito zvyšujú na úroveň, ktorá posiela milióny pracujúcich ľudí do chudoby, zatiaľ čo niektoré vlády, ekonómovia a centrálni bankári im hovoria, že zvyšovanie miezd, ktoré by im umožnilo čeliť inflácii, je neprijateľné.

Mzdová spravodlivosť je spolu so všeobecnou sociálnou ochranou základom novej spoločenskej zmluvy, ktorú svet tak zúfalo potrebuje, aby sa zabezpečila finančná bezpečnosť domácností a udržateľné hospodárstvo. Podľa najnovšieho prehľadu hospodárskej a sociálnej politiky Medzinárodnej odborovej konfederácie to platí najmä pre pracovníkov bez pracovnej zmluvy na dobu neurčitú.

Pretrvávajúcu mzdovú represiu je potrebné zastaviť. Vlády musia podporovať kolektívne vyjednávanie pre spoločnú prosperitu, a nie umožňovať zamestnávateľom a bankárom, aby tlačili pracovníkov do chudoby, aj keď produktivita práce stále rastie.

Od roku 2005 sa produktivita pracovníkov celosvetovo zvýšila o 37 %, ale ekonomické výhody z toho plynúce sú upierané práve ľuďom, ktorí vyrábajú tovary a služby, na ktorých sú ekonomiky a spoločnosti závislé.

Pracujúci spolu s odbormi neustále bojujú proti mzdovému útlaku a za mzdovú spravodlivosť na celom svete. Preto je potrebné v tento Svetový deň dôstojnej práce vyzvať vlády, aby vládli v záujme ľudí, a nie aby pokračovali vo vyťahovaní bohatstva z ľudí a odovzdávali ho korporáciám.

Produktivita kapitálu medzitým stagnuje, pretože spoločnosti neinvestujú do potrebných výrobných kapacít a radšej ukrývajú obrovské sumy peňazí v daňových rajoch a financujú luxusný životný štýl akcionárov a majiteľov spoločností.

Podľa svetovej odborovej organizácie, len malý počet dominantných nadnárodných spoločností pokračuje v prerozdeľovaní bohatstva v prospech ľudí a planéty.

Ako prekérna práca sa označuje práca pri zníženej pracovnoprávnej ochrane a za nižšie mzdy. Svetový deň dôstojnej práce poukazuje aj na spôsob, ako dosiahnuť spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky zamestnancov, na adekvátnu mzdu, na zosúladenie pracovného a súkromného života.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *