Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Dobrý deň prajem, chcem Vás poprosiť o informáciu ohľadom Ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme LP/2020/549. Koncom roka vyvolal návrh tohto Ústavného zákona ,,búrku“ a veľkú neistotu, hlavne v ozbrojených zboroch. Nakoľko nemáme žiadne dostupné informácie ohľadom tohto Ústavného zákona, chcel by som Vás poprosiť, či by ste mi (nám) nevedeli zistiť, ako to dopadlo s týmto zákonom…

  • či bol tento schválený a prezidentkou podpísaný a následne vyšiel v Z.z.
  • alebo bol stiahnutý
  • resp. čo s vlastne deje ohľadom tohto ÚZ
    Nakoľko sa nevieme dostať k uvedeným informáciám, chcel by som Vás poprosiť, či by ste mi (nám) nevedeli v tomto pomôcť a uvedené informácie poskytnúť.

Odpoveď:

Vážený pán,

návrh ústavného zákona, ktorý spomínate, bol len v medzirezortnom pripomienkovom konaní ako legislatívna iniciatíva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a podľa našich informácii nebol predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ani ňou nebol schválený a teda nebol ani predložený do Národnej rady Slovenskej republiky na ďalšie rokovanie.

Avšak ústavným zákonom č. 442/2020 Z. z. bola zmenená Ústava Slovenskej republiky, predmetom ktorého bola – popri zmenách v oblasti súdnej moci – aj zmena v oblasti hmotného zabezpečenia v starobe, kde sa zásadne zmenil článok 39 ods. 3, podľa ktorého sa zruší tzv. ústavný dôchodkový strop, a to s účinnosťou od 1. januára 2023.

Do 31. decembra 2022 platí, že vek, potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, nesmie presiahnuť 64 rokov. Žena má právo na primerané zníženie maximálneho veku, potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, o :

  • a) šesť mesiacov, ak vychovala jedno dieťa,
  • b) dvanásť mesiacov, ak vychovala dve deti,
  • c) osemnásť mesiacov, ak vychovala tri a viac detí

Podľa schválenej novely ústavy bude po 31. decembri 2022 v článku 39 ods. 3 platiť, že po dosiahnutí ustanovenej doby účasti na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe má osoba, ktorá dosiahla ustanovený vek, nárok na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Zo systému primeraného hmotného zabezpečenia v starobe možno zabezpečiť aj osobu, ktorá po dosiahnutí ustanovenej doby účasti na tomto systéme dosiahla ustanovený počet odpracovaných rokov.

Z uvedeného vyplýva, že podmienky hmotného zabezpečenia v starobe budú závisieť len od právnej úpravy, obsiahnutej v zákone.  To sa týka, samozrejme, aj sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.

Keďže zatiaľ nedošlo k zmene, je navrhovaná iniciatíva, ktorú spomínate, zatiaľ len v rovine teórie, pretože nepostúpila ďalej do legislatívneho procesu. Vyššie uvedeným a schváleným Ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z., ktorým sa menila Ústava Slovenskej republiky, bol splnený hlavný cieľ tejto vlády, a to zrušiť maximálny možný dôchodkový vek z Ústavy Slovenskej republiky, čím v budúcnosti len dôjde k poškodeniu budúcich dôchodkových nárokov občanov, a to tým, že sa dôchodkový vek bude naďalej predlžovať.

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Ilustračná fotografia Anete Lusina od Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *