Slovenskí zamestnávatelia iniciovali stretnutie na úrovni tripartity k riešeniu nedostatku pracovnej sily pre ich podnikateľskú činnosť. Zástupcovia zamestnávateľov navrhujú ešte viac uvoľniť podmienky pre dovoz pracovníkov z tretích krajín, v podstate úplne otvoriť náš pracovný trh pre takzvaných „tretiakov“. Samozrejme, majú vytipované štáty, z ktorých by chceli prilákať zamestnancov na mzdy pohybujúce sa na hranici minimálnej mzdy. Najlepší robotníci sú vraj na Ukrajine a v Srbsku. Vraj by bolo potrebných okolo 300 tisíc. Väčšinou je dopyt po pracovníkoch do výroby, bez potrebnej kvalifikácie. Vynára sa tu otázka, či by sme takýchto ľudí predsa len nenašli aj na Slovensku. Máme tu skupinu dlhodobo nezamestnaných, ktorí, ak by sa zamestnali, pomohlo by to odbremeniť štát o sociálne výdavky. Kvalita a pracovné návyky sú predsa neznáme aj pri zamestnancoch prichádzajúcich zo zahraničia. Každého je navyše potrebné zaškoliť a začleniť do sociálneho a pracovného prostredia. Títo zamestnanci však častokrát ani len netušia o svojich právach a podmienkach zamestnávania, a tak sa stávajú oveľa zraniteľnejšími. Možno táto situácia otvára príležitosť začať konečne riešiť otázku chudobných marginalizovaných občanov. Je tu ešte ďalší dôvod, prečo by sme nemali úplne liberalizovať opatrenia bez akejkoľvek regulácie. Ak platí, čo si vláda s podporou Európskej únie zaumienila, že v blízkej budúcnosti by malo Slovensko nastúpiť na celosvetový trend modernizácie a digitalizácie rôznych odvetví hospodárstva, tak by sme mali dosiahnuť stav, keď práve výrobní pracovníci budú takouto modernizáciou, digitalizáciou a transformáciou najviac ohrození. Zároveň sú sektory, kde dlhodobo kvalifikovaní zamestnanci chýbajú a chýbať budú. Čo keby sa zamestnávatelia viac angažovali dlhodobo v procese vzdelávania zamestnancov a ich prípravy na zmeny na trhu práce a nenaťahovali ruky smerom k štátu? V príprave kvalifikovanej pracovnej sily na pracovný trh sme na chvoste Európy. A podiel na tom nemá len štát a systém vzdelávania, ale aj samotní zamestnávatelia, ktorí dlhodobo vsádzali na kartu lacnej pracovnej sily. A teraz títo zamestnávatelia volajú aj po vysokokvalifikovaných zamestnancoch z tretích krajín. Lebo tých našich vyhnali nízkymi mzdami. Podobný stav na trhu práce sme v našich končinách ešte nemali. Táto situácia nám však ponúka príležitosť zapojiť aj nezamestnaných, o ktorých sa štát musí nejakým spôsobom postarať, a zároveň prichádza o možnosť zmeniť ekonomiku založenú na lacnej pracovnej sile na model hospodárstva postavený na vysokokvalifikovanej pracovnej sile, vysokej pridanej hodnote a inováciách. Je to však beh na dlhú trať a tridsať rokov sme už premrhali.

Ilustračné fotografie: Tiger Lily od Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *