Včera skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Konfederácia odborových zväzov SR túto Dohodu jednoznačne a jednoducho odmietla, keďže ju považuje za odporujúcu záujmom SR a Ústave SR: „KOZ SR zásadne nesúhlasí s uzatvorením predmetnej dohody v plnom rozsahu a žiada jej stiahnutie z legislatívneho procesu.“

Možno si mnohí povedia, že čo majú odbory s obrannou politikou a nech sa radšej starajú o mzdy. Odbory sú však dôležitým subjektom politického systému a aktérom občianskej spoločnosti, ktorý sa vyjadruje k dôležitým spoločenským, hospodárskym a sociálnym otázkam (KOZ SR to má zakotvené aj vo svojich stanovách).

Uvedená Dohoda sa netýka len obrannej politiky, ale v prípade jej realizácie by sa dotýkala aj bežného života občanov Slovenskej republiky, pričom je formulovaná v ich neprospech. Zmluvné strany nemajú z hľadiska ekonomickej či vojenskej sily rovnaké postavenie a jej obsah, podľa nášho názoru, vážnym spôsobom zasahuje do suverenity a zvrchovanosti Slovenskej republiky. Tak závažný krok, ako je súhlas s dlhodobým umiestnením, či pohybom vojsk inej krajiny, ako aj vojenského materiálu a techniky na území našej krajiny, sa nesmie učiniť bez rozsiahlej spoločenskej debaty a súhlasu občanov SR. „Prehnať“ návrh Dohody cez medzirezortné pripomienkové konanie znamená, že väčšina ľudí ani nevie, že je takáto Dohoda pripravená na legislatívne konanie. Preto veľmi oceňujem aj iniciatívu a prácu Občianskeho združenia Zjednotení za mier, ktorí vyvinuli obdivuhodnú aktivitu pri zbere podpisov k hromadnej pripomienke (za pár dní vyše 20 tisíc podpisov), čím angažovali samotných občanov k odmietnutiu Dohody. A ich záujmy musia byť ctené pri podpise akejkoľvek zmluvy, dohody či zákona.

Návrh Dohody, ako aj vznesené pripomienky nájdete tu: Legislatívny proces – SLOV-LEX

Ilustračná fotografia: Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *