Policajtom pretiekol pohár trpezlivosti. Ani po rokovaniach s ministrom vnútra o lepších pracovných podmienkach neevidujú žiadne zmeny. Na protest nosia tento týždeň na ruke čierne stužky. Podporu im vyjadrujú aj ďalšie skupiny odborárov.

V Slovenskom systéme chýbajú tisícky policajtov. Mnohí, aj mladí, odchádzajú do civilu pre slabé platové podmienky. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na marcovom zasadnutí Rady predsedov základných organizácií Odborového zväzu polície v SR odborárom prisľúbil stabilizačný príspevok vo výške niekoľko tisíc eur. Na jeho splnenie si dáva čas do konca volebného obdobia.

Odborári však dlhodobo žiadajú zvýšiť platy a čakajú na sľúbené navýšenie príspevku na bývanie a rizikového príplatku.

Sľub dostali už dávno

Odborový zväz polície kritizuje ministerstvo vnútra za nezáujem a nedostatok konkrétnych opatrení na zlepšenie podmienok príslušníkov. Podľa odborárov sa súčasná situácia v policajnom zbore dostala na najnižší počet členov od jeho založenia.

Policajní odborári ešte v apríli zbierali podpisy za zlepšenie finančného ohodnotenia. Predseda Odborového zväzu polície v SR Pavol Paračka spolu s podpredsedami Petrom Jakubíkom a Jánom Filipom odovzdali ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi podpisové hárky s podpismi 12 488 príslušníkov Policajného zboru a civilných zamestnancov rezortu vnútra.

Ide o výzvu, v ktorej žiadali o prijatie bezodkladných opatrení, za účelom zlepšenia finančného ohodnotenia s termínom do 30. júna 2024.

„Po troch rokoch neúspešných apelov adresovaných vtedajšiemu vedeniu rezortu vnútra na zlepšenie našich materiálnych, finančných a pracovných podmienok sme dúfali, že zmena vedenia nám pomôže presadiť naše elementárne právo na slušné podmienky výkonu služby za dodržania pracovných podmienok hodných tisícročia a AI doby, ktorú žijeme. Aj napriek Vášmu prísľubu, slovu „chlapa“, ktorý ste nám dali v decembri minulého roku, aj napriek mnohým naším rozhovorom a Vaším uisteniam, doposiaľ Odborový zväz polície v Slovenskej republike neregistruje žiaden hmatateľný krok, ktorý by zabezpečil zlepšenie platových podmienok príslušníkov Policajného zboru tak, ako sme sa dohodli v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2024, neevidujeme ani žiaden konkrétny materiál, ktorý by nám čo i len umožnil snívať o novej platovej koncepcii príslušníkov, naše sklamanie preto rastie a trpezlivosť sa míňa,“ uvádza sa v stanovisku Odborového zväzu polície.

Zvyšovanie platov policajtov by stálo štát zhruba 500 miliónov eur. „Ideme sa baviť s ministerstvom financií, kde vieme nájsť zdroj na to, aby sme im zvýšili platy,“ vyhlásil Šutaj Eštok pre RTVS. Minister uviedol, že policajti, hasiči a horskí záchranári dostali odmenu 500 eur. Ministerstvo vnútra spresnilo, že vyplatenie odmien sa dotklo približne 23 815 príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby.

Podporu policajtom vyjadrili aj Odborový zväz príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, Odborový zväz hasičov či Konfederácia odborových zväzov SR.

„Dlhodobo presadzujeme profesionalizáciu a stabilizáciu verejného sektora, čo priamo ovplyvňuje aj pracovné podmienky zamestnancov. Chceme kvalitné zabezpečenie vnútornej bezpečnosti, avšak bez zlepšenia financovania príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov to nebude možné dosiahnuť. Aj bezpečnostné zbory si zaslúžia, aby v nich pracovali kvalitní ľudia s odbornými a osobnostnými spôsobilosťami,“ vyjadrili sa na adresu symbolického štrajku policajtov Monika Uhlerová a František Gajdoš z KOZ SR.

Čo minister sľúbil na stretnutí s odborármi:

– zvýšiť príspevok na bývanie minimálne o 50 eur a rizikový príplatok minimálne o 70 eur tak, ako je deklarované v kolektívnej zmluve pre policajtov,

valorizovať platy policajtov a zamestnancov MV SR od budúceho roka, podľa výsledkov kolektívneho vyjednávania a možností štátneho rozpočtu,

– nastaviť počas volebného obdobia štyroch rokov systém stabilizácie PZ formou motivačného či stabilizačného príspevku

Fotografie: Odborový zväz polície v Slovenskej republike

Zdroj: Noviny odborového zväzu polície v SR, Teraz.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *