Počas vytvárania nového politického vedenia Európskej únie varovali odboroví lídri z celej Európy pred zahrnutím krajne pravicových síl, ktoré sú známe svojím protipracovným postojom, do vedúcich štruktúr. EOK vyzýva všetky demokratické sily, aby odmietli akúkoľvek spoluprácu s krajnou pravicou.

Krajná pravica neustále tvrdí, že podporuje pracujúcich ľudí, zatiaľ čo v skutočnosti útočí na ich odbory a demokratické práva, čím oslabuje ľudské práva, obzvlášť práva žien. Zabezpečenie práva pracujúcich vyjadriť svoj názor v pracovnom svete je základným kameňom každej demokratickej spoločnosti.

V Charte hodnôt sa EOK zaväzuje „podporovať slobodu prejavu a účasť žien a mužov na demokratickom živote v spoločnosti, na pracovisku a v národnej, európskej a globálnej správe vecí verejných“. Dokument, ktorý prijali odbory zastupujúce 45 miliónov pracujúcich, odmieta „všetky autoritatívne alebo totalitné režimy, ktoré obmedzujú alebo podkopávajú demokraciu, princíp delenia moci, slobodu médií, nezávislosť súdnictva a inštitúcií, ako aj základné práva a slobody ľudí“.

Generálna tajomníčka EOK Esther Lynch vyhlásila: „Na našich pracoviskách, v miestnostiach, kde sa rozhoduje, a na uliciach musia progresívne sily spolupracovať, aby držali krajnú pravicu mimo, je to povinnosť každého. Odbory zastávajú diametrálne odlišný smer oproti cieľom krajnej pravice, ktorá vždy hľadá jednoduché riešenia a znevažuje slabých. Tento reflex ,udrieť nadol‘ je kryptonitom pre demokraciu a musí byť aktívne izolovaný.“

Monika Uhlerová, prezidentka KOZ SR, zdôrazňuje: „Činy a hlasovacie záznamy krajnej pravice na európskej a národnej úrovni ukazujú, ako cieľavedome útočia na práva ľudí kvôli ich pohlaviu, kvôli tomu, koho milujú, alebo kvôli farbe ich pokožky. Pracujúci ľudia sa nenechajú oklamať. Naša kolektívna sila nedovolí nenávisti rozdeliť nás, naopak, spája nás, aby sme volali mocných na zodpovednosť.“

Boj proti krajnej pravici vyžaduje jednotu a odhodlanie od všetkých demokratických síl v Európe.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *