Tajomníčka Európskej odborovej konfederácie (EOK) Liina Carr v reakcii na zverejnenie jesenného balíka Európskeho semestra Európskej komisie uviedla:

„HDP krajiny je chabým ukazovateľom životnej úrovne, pretože bohatstvo sa často nedostane ku všetkým. Agenda „nad rámec HDP“, ktorú dnes zverejnil komisár Gentiloni, je dôležitým krokom na ceste za hospodárstvom, ktoré kladie ľudí nad zisk.

„Komisia správne radí členským štátom, aby naďalej investovali do obnovy. No investície môžu byť ohrozené, ak sa tzv. úniková klauzula v Pakte stability a rastu zruší ešte pred reformou rozpočtových pravidiel EÚ, ktoré podporujú úsporné opatrenia. Najlepším spôsobom, ako znížiť verejný dlh, je udržateľný rast.

„Je to obzvlášť dôležité v kontexte transformácie na zelené a digitálne hospodárstvo, ktorá sa podarí len v sociálne spravodlivých podmienkach prostredníctvom značných verejných investícií, ktoré zabezpečia kvalitné pracovné miesta a lepšiu sociálnu ochranu pre komunity, ktoré sa budú musieť prispôsobiť.

„Postup pri sociálnej nerovnováhe, ktorý by mal zabezpečiť, aby sa sociálnym cieľom prikladala rovnaká váha ako fiškálnym cieľom, má zásadný význam, ak sa má Európa skutočne zamerať na viac ako len HDP, a je pozitívne, že sa naň odkazuje v spoločnej správe o zamestnanosti. Komisia to však podkopala vo svojich pripomienkach k výdavkom v Taliansku, Lotyšsku a Litve vzhľadom na vysokú úroveň chudoby v týchto krajinách, ktorú ešte zhoršili vlastné pro-úsporné reformy Komisie po kríze v roku 2008.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *