Po kampani Európskej odborovej konfederácie (EOK) včera (15.5.2023) Európska komisia prijala prvé opatrenia na ochranu pracovníkov pred extrémnymi horúčavami.

Na samite EÚ o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v Štokholme oznámil komisár EÚ pre sociálne práva Nicolas Schmit nové usmernenia o zodpovednosti zamestnávateľov za ľudí pracujúcich vo vysokých teplotách.

Usmernenia, ktoré vypracovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, prichádzajú po tom, ako EOK vyvinula tlak na Komisiu, aby konala po tom, ako pracovníci počas posledných letných horúčav skolabovali a zomreli pri práci, čo sú tragédie, ktoré budú bez novej ochrany čoraz častejšie v dôsledku zmeny klímy.

V usmerneniach sa stanovujú povinnosti zamestnávateľov voči pracovníkom, napríklad:

  • Vykonať hodnotenie rizík na pracovisku a chrániť zraniteľných pracovníkov
  • Konzultovať s pracovníkmi a ich zástupcami spôsob riadenia rizík spojených s teplom
  • Prispôsobiť pracovný čas a umožniť pracovníkom, aby sa rozhodli, kedy budú čerpať prestávky
  • Zabezpečiť, aby mali pracovníci k dispozícii zásoby pitnej vody, prístup do tienistého priestoru a ochranný odev
  • Zabezpečiť školenie o tom, ako zvládať stres z tepla pre ohrozených pracovníkov

Podľa Eurofoundu je v celej EÚ 23 % všetkých pracovníkov vystavených vysokým teplotám aspoň štvrtinu času, pričom v poľnohospodárstve a priemysle je to 36 % a v stavebníctve 38 %.

Prieskum medzi členmi EOK však ukázal, že len niekoľko európskych krajín má právne predpisy na zaistenie bezpečnosti pracovníkov počas horúčav, pričom limity sa značne líšia a pohybujú sa od 28 do 36 stupňov.

Z prieskumu vyplýva, že pri teplotách nad 30 °C sa riziko pracovných úrazov zvyšuje o 5 až 7 % a pri teplotách nad 38 °C je pravdepodobnosť úrazov o 10 až 15 % vyššia.

Zástupca generálneho tajomníka EOK Claes-Mikael Stahl povedal: „Každé leto v Európe prichádzajú ľudia o život, pretože sú nútení pracovať bez ochrany v nebezpečne vysokých teplotách. Tieto zbytočné straty na životoch sa musia skončiť. Vzhľadom na zmenu klímy sú vlny horúčav častejšie a extrémnejšie, a my musíme zabezpečiť, aby sa pracovné postupy prispôsobili tejto skutočnosti. Toto nové usmernenie EÚ je dobrým prvým krokom a zamestnávateľom poskytuje jasnú informáciu o ich zodpovednosti za bezpečnosť pracovníkov v lete. Komisia však teraz musí toto usmernenie premeniť na záväzné pravidlá týkajúce sa maximálnych teplôt pri práci, ktoré z ochrany pracovníkov pred týmto stále rastúcim nebezpečenstvom urobia zákonnú povinnosť.“

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Foto: PIXELS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *