Konferencia Medzinárodnej organizácie práce prijala celosvetovú výzvu k akcii, ktorá načrtáva opatrenia na zabezpečenie obnovy po koronavírusovej pandémii so zameraním na ľudí, s cieľom vyhnúť sa dlhodobým škodám pre hospodárstva a spoločnosti.

Delegáti zo 181 krajín, zastupujúci vlády, pracujúcich a zamestnávateľov na Konferencii medzinárodnej organizácie práce (ILC), jednohlasne prijali Celosvetovú výzvu k akcii pre obnovu po pandémii COVID-19, zameranú na ľudí, ktorej prioritou je vytvorenie dôstojných pracovných miest pre všetkých a riešenie nerovností spôsobených krízou.

Celosvetová výzva k akcii pre obnovu zameranú na ľudí obsahuje komplexnú agendu. Zaväzuje krajiny, aby zabezpečili, že ich hospodárska a sociálna obnova po kríze bude „plne inkluzívna, udržateľná a odolná.“

Dohoda obsahuje dve skupiny dohodnutých krokov: Prvá pokrýva opatrenia, ktoré majú prijať národné vlády a ich sociálni partneri z radov zamestnávateľov a odborov, s cieľom dosiahnuť obnovu pomocou nových pracovných miest, ktorá zásadne posilní zamestnaneckú a sociálnu ochranu a podporí udržateľnosť firiem.

Druhá skupina krokov sa týka medzinárodnej spolupráce a úlohy multilaterálnych inštitúcií, vrátane MOP, s cieľom zvýšiť úroveň a koherentnosť ich podpory pre národné stratégie na obnovu po pandémii, orientované na ľudí.

„Ak nebudeme cielene riešiť nerovnosti, ktoré prehĺbili túto krízu, existuje veľmi reálne riziko, že hospodárske a sociálne dopady spôsobia dlhodobé škody.“ Uviedol Guy Ryder, Generálny riaditeľ MOP

Vyzýva MOP – prostredníctvom mandátu pre sociálnu spravodlivosť a dôstojnú prácu –aby zohrávala vedúcu úlohu a využila všetky možné prostriedky na podporu tvorby a implementácie stratégií obnovy, ktoré na nikoho nezabudnú, vrátane posilnenia spolupráce s inými inštitúciami, ktoré sú súčasťou multilaterálneho systému.

Výzva k akcii sa zakladá na Storočnicovej deklarácii MOP o budúcnosti práce, ktorá bola prijatá v roku 2019 na ILC. Výzva vytvára cestu pre zrýchlenie praktickej implementácie deklarácie prostredníctvom lepších politík a investícií, ktoré podporia všeobecnú plne inkluzívnu obnovu. Vyzýva tiež na okamžité koordinované kroky v súvisiacich oblastiach, vrátane medzinárodnej spolupráce a solidarity, aby sa zabezpečil globálny a rovnocenný prístup k vakcínam, liečbe a preventívnym opatreniam.

Generálny riaditeľ MOP Guy Ryder privítal túto dohodu: „Obnova, ktorá je inkluzívna, udržateľná a odolná, musí byť prioritou číslo jeden vo verejnej politike. Toto uznesenie vytvára jasnú a komplexnú cestu vpred, ktorá umožní krajinám pretaviť morálne a politické ciele na nikoho nezabudnúť na konkrétne kroky.“

Dodal: „Účinnosť a odolnosť plánov obnovy po pandémii COVID-19 bude výrazne závisieť od toho, ako všeobecná a sociálne inkluzívna bude. Ak nebudeme cielene riešiť nerovnosti, ktoré prehĺbili túto krízu, existuje veľmi reálne riziko, že hospodárske a sociálne dopady spôsobia dlhodobé škody, predovšetkým pre neprimerane zasiahnuté skupiny, ako napríklad mladí ľudia a ženy, a malé a mikropodniky, ktoré tvoria väčšinu pracovných miest na svete.“

Na výnimočnom zasadnutí ILC pred prijatím Výzvy k akcii sa delegáti zúčastnili na prvom dni dvojdňového Samitu sveta práce: Globálne kroky pre riešenie pandémie COVID-19 orientované na ľudí. Na samite sa diskutovalo o dopadoch pandémie COVID-19 na pracovné trhy a o stratégiach na obnovu, ktoré podporia sociálnu spravodlivosť a dôstojnú prácu.

Na samite tiež zazneli video odkazy od kľúčových svetových lídrov, vrátane pápeža Františka, juhokórejského prezidenta Moon Jae-ina, portugalského premiéra Antónia Costu a amerického prezidenta Joea Bidena.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *