Jedným z odborových zväzov, ktorého členkami sú prevažne ženy, je aj Odborový zväz justície v Slovenskej republike. Predsedníčkou je už druhé volebné obdobie – ako inak – žena. Ingrid Vrkočová začínala v justícii v roku 2008. Patrila medzi zakladateľov základnej odborovej organizácie na znovuvytvorenom Okresnom súde v Piešťanoch. Stala sa jej predsedníčkou a neskôr predsedníčkou celého zväzu. My sme jej položili niekoľko otázok o fungovaní odborov v tejto oblasti štátnej správy.

Čo je príčinou toho, že máte viac členiek ako členov?

V celom justičnom systéme sú zamestnané prevažne ženy. Týka sa to aj sudcovského povolania. Muži, právnici, si skôr vyberajú advokáciu, keďže táto oblasť je viac dynamická a dravšia. V neposlednom rade je to aj o financiách. Vyhľadávaný advokát zarobí predsa len viac, ako sudca. Keď sa pozrieme na nesudcovské administratívne profesie, v nich prevažujú na 90% ženy. Príčinou je, samozrejme, veľmi nízka mzda a spoločenský predsudok z dávnej minulosti, že pisárske a administratívne práce majú vykonávať ženy. Vo vyšších funkciách, ako vyšší súdny úradník alebo odborný asistent, nájdeme mužov viac.

Je potrebné – v rámci odborového zväzu – inak pristupovať k ženám ako k mužom z hľadiska ich požiadaviek?

Z hľadiska platov nie je potrebné pristupovať inak. Naši zamestnanci sú platení podľa zákona a príslušných tabuliek, pri základných mzdách nemôžeme hovoriť o rozdieloch medzi platmi mužov a žien. O osobných príplatkoch rozhoduje predseda súdu. V tomto prípade môže byť hodnotenie subjektívne. Zatiaľ sme sa nestretli s tým, že by sa niekto sťažoval na rozdielne ohodnotenie z dôvodu pohlavia. Na druhej strane treba dodať, že zamestnanci v štátnej správe majú zakázané hovoriť o platoch medzi sebou.

predsedníčka OZJ Ingrid Vrkočová

Môžeme teda konštatovať, že platové rozdiely na rovnakých pozíciách nie sú, avšak slabšie platené miesta sú obsadené ženami?

Jednoznačne áno. Platy v štátnej správe sú všeobecne mizerné.

Čo najviac trápi vašich členov?

Odborová organizovanosť je u nás pomerne vysoká. Zo zamestnancov justície je viac ako polovica členov nášho odborového zväzu. Základné organizácie máme na všetkých súdoch, s výnimkou jedného. Najčastejšie riešime medziľudské vzťahy alebo bossing. Je to hlavne z toho dôvodu, že táto práca je psychicky veľmi náročná. Nikdy sa nekončiacim problémom sú u nás platy. Ohodnotenie v tejto oblasti je veľmi slabé a neustále bojujeme za lepšie mzdové podmienky. Pred dvoma rokmi sa nám na základe kolektívnych zmlúv podarilo dosiahnuť navýšenie platov približne o 30%. To je však stále málo vzhľadom na to, že tie platy boli vždy veľmi nízke a dlho sa nezvyšovali.

Na čo je potrebné sa, podľa Vás, zamerať v justícii?

Pre dnešné vedenie rezortu platy nie sú prioritou. Skôr sa rieši súdna mapa a rozdelenie súdov. Podľa môjho názoru je pre kvalitné fungovanie súdov potrebný vysokokvalifikovaný, efektívny a dobre ohodnotený aparát, ktorý pomáha sudcovi v jeho práci. Tým by sa odstránili mnohé prieťahy v konaniach. Pretože frustrovaný a demotivovaný zamestnanec, ktorý je pod neustálym tlakom lehôt, nedokáže ponúknuť potrebný pracovný výkon. Nám sa podarilo dosiahnuť, že bývalé vedenie rezortu spravodlivosti, aj partnerská organizácia Združenie sudcov Slovenska, s nami začali komunikovať ako s rovnocennými partnermi. Uvidíme, ako to bude so strany ministerstva pokračovať.

Ďakujem za rozhovor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *