Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za OĽaNO prišla s novelou zákona o štátnej službe a zákona o organizácii miestnej štátnej správy.

Ako sa píše v dôvodovej správe k návrhu zákona: „Cieľom predmetného návrhu zákona je zmena súčasnej právnej úpravy tak, aby bolo umožnené prednostom okresných úradov vymenovať alebo odvolať vedúcich odborov okresných úradov na návrh príslušného ministra alebo predsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy.“

Existujú dôvodné obavy, že takáto právna úprava spôsobí, že nebude zabezpečená kontinuálna odborná činnosť úradov a s každou zmenou politickej garnitúry sa budú meniť stovky úradníkov na okresných úradoch. Po naliehaní Konfederácie odborových zväzov SR poslanci spornú novelu stiahli z rokovania parlamentu s odôvodnením, že predkladatelia chcú, aby bolo z návrhu jasné, že im ide o „odpolitizovanie štátnej správy a transparentný výber štátnych zamestnancov“.

Nás zaujímal názor tvorcu súčasnej podoby fungovania verejnej správy, bývalého splnomocnenca vlády SR pre reformu verejnej správy Viktora Nižňanského. Pýtali sme sa ho, čo si myslí o predloženom poslaneckom návrhu a o celkovej reforme verejnej správy.

 „O potrebe komplexnej reformy niet pochýb, nakoniec, obsahuje to aj programové vyhlásenie vlády a súčasťou takejto reformy sú aj riešenia vzťahov medzi územnou samosprávou a štátnou správou, v rámci miestnej štátnej správy, ale aj medzi samosprávami a vzťahy k centrálnej vláde. V rokoch, keď som pôsobil ako splnomocnenec vlády, vláda navrhla a NR SR schválila zákony, ktorými prišlo k dezintegrácii miestnej štátnej správy, na základe analýz a diskusie s rezortnými ministrami. Podľa tohto návrhu bol každý minister, ale aj predseda ostatného ústredného orgánu štátnej správy zodpovedný za efektívne plnenie úloh, a teda aj za organizačnú štruktúru. Samozrejme, ešte existovali aj iné dôvody. Nastupujúce vlády opätovne miestnu štátnu správu integrovali a podriadili aj Ministerstvu vnútra SR. Ak by tak neurobili, tak dnes nie je čo riešiť,“ uviedol Nižňanský.

Subscribe to our newsletter!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *