KOZ SR odmieta pokusy o politické čistky na okresných úradoch

Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) zásadne nesúhlasí s predloženou poslaneckou novelou zákona o štátnej službe a zákona o organizácii miestnej štátnej správy a žiada jej stiahnutie z rokovania Národnej Rady SR. Novela, ktorá by umožnila odvolanie a vymenovanie vedúcich odborov okresných úradov na návrh príslušného ministra alebo predsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy nielen centralizuje riadenie a upevňuje mocenské postavenie štátu na úrovni miestnej štátnej služby, ale je aj v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR.  

Programové vyhlásenie totiž obsahuje záväzok budovať profesionálnu, vzdelanú a stabilnú pracovnú silu v štátnej službe prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na etických pravidlách založených postupoch riadenia. Novela však vnáša do celého systému pravý opak.

Predkladateľ novely v dôvodovej správe tvrdí, že cieľom je dať šancu novým, kvalitným úradníkom s chuťou zlepšovať služby poskytované štátom, ktorá rozumie zmene, ktorú táto vláda prináša a stotožňuje sa so smerovaním a cieľmi, ktoré chce vláda v tejto oblasti dosiahnuť. „Pozície vedúcich odborov by mali byť obsadzované výlučne na základe jasne definovaných kritérií prostredníctvom transparentného výberového konania, čo zabezpečí potrebnú odbornosť a kvalitu uchádzačov. Politickými čistkami na základe politickej príslušnosti dosiahneme práve opačný efekt,“ mieni prezident KOZ SR Marián Magdoško. KOZ SR prostredníctvom svojich odborových zväzov zastupuje zamestnancov aj v štátnej územnej správe.

Podľa KOZ SR navrhovaná právna úprava zároveň stavia aj samotných zamestnancov pred etickú dilemu. „Povinnosťou štátnych zamestnancov je konať politicky neutrálne. Tento princíp by mal rešpektovať aj spôsob ich menovania a odvolávania,“ dodáva viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. Každý uchádzač o štátnu službu má mať totiž rovnakú možnosť prihlásiť sa do výberového konania na štátnozamestnanecké miesto a po splnení zákonom ustanovených podmienok prijatia do štátnej služby mať právo na prijatie do štátnej služby, teda bez ohľadu na politickú príslušnosť.

„Sme presvedčení, že uvedená právna úprava je v rozpore so záväzkami z Programového vyhlásenia vlády SR, čoho by si mali byť vedomí aj poslanci, ktorí predmetnú úpravu predkladajú, keďže Programové vyhlásenie vlády SR podpisovali,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.

Navrhované odvolanie a vymenovanie vedúcich odborov okresných úradov je ukážkou politického kádrovania bez prihliadania na odbornosť, skúsenosť a schopnosti. Pritom sám predseda vlády SR Igor Matovič verejne deklaroval, že politické dosadzovanie prednostov okresných úradov bolo jediným a posledným zásahom do fungovania územnej štátnej správy.

Takáto právna úprava spôsobí, že nebude zabezpečená kontinuálna odborná činnosť úradov a s každou zmenou politickej garnitúry sa budú meniť stovky úradníkov na okresných úradoch. KOZ SR to odmieta a žiada novelu okamžite stiahnuť z rokovania parlamentu. Pozície vedúcich odborov by mali byť obsadzované výlučne na základe jasne definovaných kritérií prostredníctvom transparentného výberového konania a nie na základe politických sympatií uchádzačov. S týmito požiadavkami sa KOZ SR obrátila aj na predsedu vlády SR a predsedu politického hnutia OĽANO Igora Matoviča, predsedu poslaneckého Klubu OĽANO Michala Šipoša, podpredsedu NR SR Gábora Grendela z OĽANO, ktorého členmi sú aj predkladatelia poslaneckého návrhu.

Fotografia: NR SR

Subscribe to our newsletter!

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *