Dnes je druhý deň zjazdu Európskej odborovej konfederácie v Berlíne a ja by som rada zhrnula zopár myšlienok a dojmov z úvodných príhovorov a diskusií, ktoré zároveň rámcujú trendy a diskusiu v európskom odborovom hnutí.

Takmer v každom prejave sa skloňovalo slovo „kríza“, jej reťazenie, vrstvenie, kontinuálne prechádzanie z jednej krízy do druhej, čo sa v nemalej miere odzrkadľuje aj na postavení a životnej situácii pracujúcich. Krízy sprevádzajú javy ako vykorisťovanie (pracujúcich), nevyhnutnosť (spravodlivejšej) redistribúcie (zdrojov) a posilňovanie krajnej pravice a to naprieč celou Európou. Práve tu sa ukazuje nevyhnutnosť a nenahraditeľnosť odborového hnutia, ktoré je sformované ako najsilnejšia demokratická sila (národná, európska, globálna) vyžadujúca si demokratických partnerov. Odbory boli vždy protifašistickým hnutím a platí to aj dnes! Odbory sú chrbticou európskej demokracie. Od viacerých hostí odznela výzva: „Odborári, zvažujte, komu odovzdáte svoj hlas v nadchádzajúcich (európskych) voľbách!“ Odkaz aktuálny aj pre nás na Slovensku. Krajná pravica nie je riešením problémov pracujúcich, je ich vyústením a následne prehĺbením. Je pascou vystlanou pocitmi neistoty, ohrozenia a strachu, do ktorej je jednoduché padnúť, ale ťažko sa z nej vyslobodiť. Je ohrozením demokracie, ktorú nemôžeme brať ako samozrejmosť. Avšak bez demokracie nie je žiadna sociálna spravodlivosť. A aj preto „The far-right doesn´t care about workers“ je jedným z hesiel tohtoročného zjazdu.

Európske odborové hnutie posilňuje zahrnutie mladých ľudí do svojich rozhodovacích procesov. I to je cesta, ako mladých ľudí zachrániť pred pazúrmi extrémizmu a krajnej pravice a dať im príležitosť rozhodovať o svojej budúcnosti a zároveň formovať a budovať aj budúcnosť odborov. Mladí ľudia čelia čoraz viac prekérnym formám práce. Odbory sú však to správne miesto, kde môžu bojovať za svoje práva. Včera prijaté inovované stanovy Európskej odborovej konfederácie zakotvujú povinnosť každej delegácie zjazdu mať delegáta/delegátku vo veku do 35 rokov (v prípade nedodržania sa bude redukovať počet hlasov). Už v súčasnosti je samozrejmosťou dodržiavať rodovú rovnosť pri zostavovaní a vysielaní delegácií. Na aktuálnom zjazde je 248 delegátiek a 243 delegátov s právom hlasovať.

V týchto chvíľach pokračujeme v diskusii o ambicióznom programe európskeho odborového hnutia na najbližšie štyri roky. Bude inšpiráciou aj pre odbory na Slovensku. Viac detailov o programových cieľoch a pripravovaných iniciatívach na európskej úrovni rozoberiem v ďalších príspevkoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *