Pri príležitosti 50. výročia svojho založenia potvrdzuje Európska odborová konfederácia (EOK) nielen svoje záväzky voči odborovému hnutiu v Európe, ale aj svoju misiu zlepšovať životy pracovníkov. Predstavujúc hlas pracovníkov na celom kontinente, sa EOK usiluje brániť a posilňovať práva a slobody všetkých jednotlivcov a bojovať za sociálnu spravodlivosť.

Stredobodom európskeho odborového hnutia je solidarita a uznávanie individuálnych a kolektívnych slobôd. S dôrazom na vytvorenie spoločnosti založenej na právnom štáte, základných právach a demokracii sa EOK aktívne zapája do sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania a kolektívnych akcií so zamestnávateľmi a inými spojencami s cieľom presadiť tieto hodnoty na pracoviskách, aj v spoločnosti.

EOK je zjednocujúcou silou, spájajúcou národné konfederácie odborových zväzov a európske federácie odborových zväzov. Všetky tieto organizácie sa hlásia k Charte hodnôt Európskej odborovej konfederácie, ktorá v sebe zahŕňa rôzne zásady, ako sú mier, demokracia a právny štát, solidarita, či transparentnosť a zodpovednosť. Charta EOK bola schválená prebiehajúcim kongresom v Berlíne.

Charta hodnôt Európskej odborovej konfederácie TU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *