Práve prebieha diskusia o minimálnych mzdách a kolektívnom vyjednávaní. Prítomný je aj eurokomisár Nicolas Schmit, ktorý upozorňuje: „V niektorých krajinách vlády neumožňujú kolektívne vyjednávanie, ba mu, dokonca, bránia. To je neprijateľné!“

Akékoľvek využívanie verejných finančných prostriedkov by malo byť povolené len pre spoločnosti, ktoré dodržiavajú kolektívne zmluvy, platia primerané mzdy a ponúkajú kvalitné pracovné miesta. Podmienka existencie kolektívnych zmlúv by mala byť zakotvená aj v procese verejného obstarávania. Medzi delegátmi kongresu v Berlíne sa ozýva požiadavka: Žiadne verejné obstarávanie bez kolektívnej zmluvy.

Generálna tajomníčka EOK Esther Lynch diskutuje s Nicolasom Schmitom, európskym komisárom pre pracovné miesta a sociálne práva, Dennisom Radtkem, poslancom Európskeho parlamentu, a Agnes Jongeriusovou, poslankyňou Európskeho parlamentu. Diskusia je vedená na tému opatrení zo strany inštitúcií EÚ, ktoré podporujú kolektívne vyjednávanie a Európsky pilier sociálnych práv v čase úspor.

Poslanec Európskeho parlamentu Dennis Radtke vysvetľuje, že lobovanie v súvislosti so smernicou o práci na platformách je niečo bezprecedentné a „zlé“. Napriek tomu zostáva optimistom, pretože podpora pre zlepšenie situácie pracovníkov na platformách je prítomná. Zároveň zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby ľudia v Európe vedeli, „že prinášame sociálnejšiu Európu a že ich nezavádzajú populisti a krajná pravica“.

Eurokomisár Nicolas Schmit kladie dôraz na skutočnosť, že žiaden algoritmus nemôže riadiť pracovníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *