Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky vznikol v roku 1990. Od roku 1999 ho vedie predsedníčka Magdaléna Mellenová.  V rozhovore nám prezradila, ako zväz funguje a aj to, čo očakávajú od budúcnosti.

Koho zastupuje váš odborový zväz?

Odborový zväz potravinárov na Slovensku zastupuje vyše 12 tisíc zamestnancov v potravinárskom priemysle a v ďalších pridružených spoločnostiach, napríklad dodávateľov potravinárskych  produktov na spracovanie, na výrobu obalových materiálov a podobne. Odborový zväz pozostáva z deviatich sekcií, ako sú pivovarníci, cukrovarníci, mäsiari, hydinári. Veľmi silnou súčasťou nášho zväzu sú firmy, zamerané na spracovanie mlieka a mliečnych produktov. Výroba cukríkov, ústnej hygieny a pochutín patrí medzi najsilnejšie odborové organizácie v potravinárskom priemysle, združené v OZ potravinárov SR. 

S akými ťažkosťami sa stretávate vo vašom odbore?

Každá komodita nesie v sebe nejaké špecifikum spracovania. Doba, v ktorej žijeme, veľmi ovplyvňuje produkciu potravín. Nedostatok pšenice sa premietne v pekárňach. Cena energií tiež zásadným spôsobom ovplyvňuje produkciu potravín. Reťazec spracovávania potravín veľmi citlivo reaguje na akékoľvek výkyvy z normálu. Všetky zmeny, samozrejme, pociťujú zamestnanci, ktorí napriek tomu, že podávajú enormné výkony a pracujú v nepretržitých zmenách, nie sú za svoju prácu dostatočne ohodnotení. Najčastejšie sú to nevyplatené prémie, príplatky za prácu, rušia sa trináste platy. To sú vážne signály pre zástupcov zamestnancov.

Čo s tým dokážete urobiť?

Ako predsedníčka odborového  zväzu nemôžem pripustiť, aby zamestnávatelia svojim prístupom vytvárali zo svojich zamestnancov pracujúcu chudobu. Pritvrdzujeme v kolektívnom vyjednávaní, no narážame na tvrdý odpor zamestnávateľov.

Aké sú teda platy v tomto odvetví?

Potravinársky priemysel je veľmi rôznorodý. Momentálne riešime  situáciu vo firme, kde zamestnávateľ dopláca svojim zamestnancom mzdy do výšky minimálnej mzdy, čo je smutné v 21. storočí. Títo zamestnanci nemajú v hrubom ani zákonných 646 eur. Máme aj prípad, keď 30 zamestnancov vo výrobe musí vyprodukovať takú hodnotu, aby firma dokázala zaplatiť ďalších 38-ich administratívnych pracovníkov, tu hľadám efektivitu výroby. Tejto téme sa aktuálne venujem. Sú, samozrejme, aj silné firmy v potravinárskom odvetví. Kolektívnym vyjednávaním sme v potravinárskom priemysle v minulom roku dosiahli  priemerný zárobok  1175 eur. Takmer 80%  spoločností má zahraničný kapitálu. V porovnaní s obdobím, keď som ako predsedníčka zväzu v roku 1999 začínala, je vlastnícka štruktúra potravinárskych firiem úplne odlišná. Veľa výrobcov potravín s ťažkosťou, alebo vôbec, nedokázalo prejsť transformáciou na európske podmienky. Niektoré firmy ani dnes, v týchto ťažkých časoch, nedokážu udržať svoju existenciu na trhu s potravinami.

Ako to vplýva na vašu členskú základňu?

Tieto skutočnosti v značnej miere okresali našu členskú základňu. Odborové organizácie, ktoré v našom zväze zotrvali, to – naopak – veľmi posilnilo. Každoročne pripravujeme kampaň na získavanie nových členov, v posledných piatich rokoch sme 4-krát zaznamenali nárast a jedenkrát pokles členov. Nevzdávame sa však, vzdelávaním podporujeme právne vedomie členov, poukazujeme na význam a úlohu odborov.

Ako je to s prácou v neštandardných časoch v tomto odvetví?

V potravinárstve sa bežne pracuje v špecifickom časovom období. Zamestnanci potravinárskeho priemyslu nepracujú v štandardnom pracovnom čase, teda  od ôsmej do šestnástej hodiny. Či už ide o pekárne alebo rozvoz čerstvých potravín, vždy je to v neštandardných časoch.  Preto ma veľmi mrzí, že príplatky za takúto prácu boli zmrazené a zatiaľ sme s tým nedokázali pohnúť.

Máte uzavreté také kolektívne zmluvy, ktoré zaručujú vyššie príplatky, ako to prikazuje zákon?

OZ potravinárov SR má poslanie v tom, že sa snaží dohodnúť príplatky v kolektívnych zmluvách nad rámec zákona. V kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa máme tiež ustanovenia, ktoré sa týkajú práce v škodlivom pracovnom prostredí, v sťažených podmienkach a podobne. Máme napríklad podnik, v ktorom aj napriek tomu, že to zákon neprikazuje, vyplácajú zamestnancom príplatok za prácu popoludní, alebo mimoriadnu odmenu na eliminovanie dopadov inflácie.

Ako vidíte budúcnosť vášho zväzu?

Predsedníctvo OZ potravinárov SR intenzívne zaoberá touto otázkou. Tiež rada uvítam nových mladých ľudí vo vedení zväzu. Na ostatnom zjazde v roku 2019 bolo zvolených väčšie množstvo nových členov Predsedníctva, čo prinieslo nové nápady a podnety. Do budúcnosti máme pripravené tri alternatívy postavenia OZ potravinárov SR . Zatiaľ sme sa nedohodli ani na jednej z nich, vážne o budúcnosti uvažujeme. Do najbližšieho zjazdu – v roku 2024 – chceme  mať tieto možnosti prediskutované naprieč členskou základňou. Na samostatné pokračovanie by sme potrebovali prijať efektívne úsporné opatrenia. Druhou možnosťou by bolo zlúčenie sa s iným, silnejším odborovým zväzom. Tretiu možnosť nebudem pomenovávať, lebo tú si zo srdca neželám. Budem rada, ak sa nájde vhodný kandidát, ktorí by v mojej práci predsedníčky pokračoval s odborným prístupom aj po mojom odchode. Rada by som tomuto človeku postupne odovzdávala moje doterajšie skúsenosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *