Konfederácia odborových zväzov SR zvoláva na 8.október do Bratislavy mohutnú demonštráciu Proti chudobe. Demonštrácia začne symbolicky 5 minúť po dvanástej súbežne s demonštráciou v Prahe, ktorú organizuje partnerská Českomoravská konfederácia odborových zväzov (ČMKOS). Prečo zvolávajú odbory demonštráciu práve v tomto čase a aké sú jej ciele? Odpovedá viceprezident KOZ SR František Gajdoš.

Prečo ste sa rozhodli zorganizovať demonštráciu v tomto čase?

Dlhodobo nie sme spokojní s tým, ako vláda pristupuje k súčasnej energetickej kríze a rastu inflácie. Čakali sme, že vláda príde s konkrétnymi riešeniami a opatreniami, avšak aj avizované zastropovanie cien elektrickej energie sa ukázalo ako nepripravené a nedostatočné a z pôvodných sľubov neostalo dnes prakticky nič. Prichádza jeseň, začína sa ochladzovať a ľudia dnes nevedia, ako zaplatia základné potreby, ako sú teplo, elektrina, plyn či potraviny. Do toho mnoho ľudí prichádza o prácu. Nachádzame sa naozaj 5 minút po dvanástej a preto prišiel čas, aby zamestnanci – občania, povedali vláde a politikom, čo si myslia a vyjadrili svoje obavy.

Aké sú ciele a požiadavky demonštrácie?

Túto demonštráciu plánujeme pripraviť v inej forme, ako prebiehali doterajšie odborárske protesty. Chceme zapojiť obyčajných ľudí, bežných občanov, upozorniť na ich problémy a na nárast chudoby aj medzi pracujúcimi. Demonštráciou chceme dosiahnuť, aby politici, bez ohľadu na koalíciu a opozíciu, prestali politikárčiť a začali riešiť problémy ľudí. Začíname symbolicky 5 minút po dvanástej, pretože aj keby teraz hneď boli prijaté opatrenia, pre mnohé firmy a ľudí je už neskoro. V zahraničí doteraz prebehlo už niekoľko kôl kompenzačnej pomoci a u nás zatiaľ takmer nič. Hovorí sa o tom, že sa musí šetriť, no najviac ohrozené skupiny, ako sú napríklad dôchodcovia, šetrili už doteraz a ďalšie šetrenie si už nemôžu dovoliť, navyše v čase inflácie. Naše požiadavky sa preto odvíjajú od týchto cieľov. Žiadame pomoc a vyššiu kompenzáciu v tomto období, zároveň aj garanciu naplnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu. Reálne totiž hrozí, že ak by nebol schválený rozpočet a bolo prijaté rozpočtové provizórium, záväzky z týchto kolektívnych zmlúv by neboli kryté a ich financovanie by tak bolo ohrozené.

Demonštráciu organizuje KOZ SR, akí sú ďalší partneri zhromaždenia? 

Za veľmi podstatný míľnik považujem to, že túto demonštráciu robíme súbežne s českými kolegami z ČMKOS. Bude sa to konať naraz, v rovnakom čase v oboch krajinách a s podobnými cieľmi a prioritami. S našimi českými kolegami nás spájajú mnohé spoločné záujmy. Myslím si, že takýto spoločný protest určite bude prejavom väčšej sily, ale aj odborárskej solidarity. Čo sa týka domácich partnerov, samozrejme, rátame s aktívnou podporou našich členských odborových zväzov. Okrem toho vítame podporu všetkých ľudí, ktorí sa vedia stotožniť s myšlienkou demonštrácie Proti chudobe. Chceme tam ľudí, ktorí sa naozaj cítia ohrození chudobou a majú oprávnené obavy z budúcnosti, cítia neistotu. V tejto oblasti sme na jednej lodi s ďalšími partnermi, napríklad s Jednotou dôchodcov na Slovensku, ale podobné vnímanie problému určite majú aj v ZMOSe a podobne. Dôsledky súčasnej krízy sa dotýkajú aj zamestnávateľov, s ktorými sme v mnohých otázkach na jednej lodi. Ak im štát nepomôže, tak nielenže nebudú môcť svojim zamestnancom vykompenzovať nárast cien, ale budú musieť ukončiť, prípadne pozastaviť výrobu, v dôsledku čoho mnohí ľudia prídu o prácu.

Spolupracuje KOZ SR pri organizovaní demonštrácie s nejakými politikmi alebo politickými stranami?

Nie, táto demonštrácia má byť o obyčajných ľuďoch a pre ľudí, nie pre politikov. Neželáme si prítomnosť žiadnych politikov, ani koaličných ani opozičných, nepozývame ich a v žiadnom prípade nerátame s ich účasťou. Politici mali dosť času riešiť túto situáciu doteraz. Táto demonštrácia bude čisto občianska a nikomu nebude slúžiť na zbieranie politických bodov, ako je to v prípade iných mítingov. Z tohto dôvodu sa ani ja osobne neplánujem zúčastňovať iných politických protestov.

Spomínali ste kolegov z Českej republiky, v čom vidíte rozdiel medzi situáciou v ČR a na Slovensku? 

Situácia na Slovensku je veľmi podobná situácii v Českej republike. Nám sa podarilo dohodnúť zvýšenie minimálnej mzdy na 700 euro mesačne v budúcom roku, kolegovia v Českej republike stále bojujú za zvýšenie minimálnej mzdy, ich vláda nechce pristúpiť k zvýšeniu. Slovensko sa na druhej strane nachádza v ťažšej politickej situácii. Máme vrcholných politických predstaviteľov, ktorí v krízovej chvíli riešia hlúposti, malichernosti. A na to sa musia večer v správach pozerať ľudia, čo každý deň premýšľajú, ako zaplatia svoje základné životné potreby. Je to úplná tragédia.

Čo by ste na záver odkázali občanom, ktorí premýšľajú, či sa zúčastniť demonštrácie?

Chcel by som vyzvať každého človeka, ktorý cíti neistotu a obavu, čo bude v najbližších mesiacoch, aby na tú demonštráciu prišiel a vyjadril svoj postoj. Náš úmysel je čistý, robíme to pre občanov a bojujeme za občanov. Určite príďte!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *