Iniciatíva Medzinárodná sieť antifašistických odborových zväzov nedávno vydala manifest odsudzujúci oživenie neofašistických a krajne pravicových hnutí, ktoré na celom svete narastajú alarmujúcim tempom. Tieto hnutia podporujú diskrimináciu menšín a ohrozujú demokracie tým, že sa zasadzujú za nesprostredkovaný systém založený na silnom vodcovi a priamom vzťahu medzi vodcom a ľuďmi. Tieto hnutia útočia aj na pracovné práva a slobody, pričom za hlavného nepriateľa označujú práve odbory.

Konfederácia odborových zväzov SR plne podporuje úsilie bojovať proti týmto krajne pravicovým hnutiam a brániť pracovné práva a slobody. Preto sa pripojila k spomínanej Medzinárodnej siete antifašistických odborových zväzov.

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová pri tejto príležitosti uviedla, že „odbory musia podniknúť kolektívne kroky v boji proti tomuto trendu na medzinárodnej, európskej, národnej a regionálnej úrovni. Spoločne zohrávame, my odborári, zásadnú úlohu pri zabezpečovaní budovania spravodlivejšej a rovnejšej spoločnosti založenej na princípoch demokracie a solidarity“.

Princíp rovnosti je kľúčový pre transformáciu organizácie práce a medziľudských vzťahov. Kolektívne vyjednávanie na všetkých úrovniach, solidarita a právo na kolektívne protesty sú kľúčové pri zabezpečovaní ochrany pracovných práv a slobôd. Manifest vyzýva nezávislé, slobodné a demokratické odborové organizácie v každej časti sveta, aby sa zjednotili v odsudzovaní krajne pravicových hnutí a v kolektívnom boji proti diskriminácii a útlaku.

Pravicové sily budujú spoločnosť, v ktorej dominuje strach z iných a v ktorej môžu byť skutočné príčiny sociálneho nepokoja skryté za obviňovaním nepriateľa. Občania v takejto spoločnosti čoraz viac pociťujú izoláciu a slabosť. Ide o spôsob, ktorý napomáha udržiavaniu útlaku, manipulácii a vykorisťovaniu slabších vrstiev.

“Manifest zdôrazňuje, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach, ako sa uvádza v článku 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv,“ poukázala Monika Uhlerová.

Útoky na odborovú centrálu konfederácie CGIL v Ríme

Medzinárodná sieť antifašistických odborov vyzvala k okamžitej solidarite a spoločnej diskusii o tom, ako bojovať proti vzostupu krajne pravicových hnutí na medzinárodnej, európskej, národnej a regionálnej úrovni. Odborové zväzy zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby sa pracovníci stali držiteľmi práv, ktorí môžu tieto práva plne uplatňovať v práci, aj vo svojom živote. Boj proti diskriminácii a útlaku je neustály boj, ktorý si vyžaduje kolektívnu akciu a solidaritu. Ako sa uvádza v manifeste: „Pracovné práva a slobody sú počelia útokom: všetky útoky proti odborovým organizáciám alebo proti jednotlivým odborárom – na akejkoľvek úrovni – musia pocítiť našu odpoveď.“

Medzinárodná sieť antifašistických odborových zväzov je iniciatíva talianskej konfederácie CGIL, ktorá vznikla po útokoch neofašistických a krajne pravicových hnutí v Taliansku. K tejto iniciatíve sa pridala aj KOZ SR.

Antifašistických odborársky protest v Rime

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *