Mzdy nie sú príčinou inflácie. Obeťami tejto krízy sú zamestnanci, ktorých mzdy klesajú, zatiaľ čo ceny tovarov každodennej spotreby rastú. Zároveň sa reálne znižuje hodnota dôchodkov a podpory príjmu. Táto situácia prehlbuje existujúce nerovnosti, pričom najviac sú postihnutí pracovníci s nízkymi mzdami a zraniteľné osoby.

Túto krízu poháňajú nadmerné zisky, nie mzdy. Zažívame špirálu zvyšujúcich sa ziskov a cien, nie miezd a cien. Napríklad energetické a potravinárske spoločnosti v roku 2022 zdvojnásobili svoje zisky.

Je naliehavo potrebné prijať opatrenia na riešenie krízy životných nákladov prostredníctvom zvýšenia miezd, núdzovej podpory pre rodiny v ťažkostiach, zastropovania cien, zdanenia a prerozdelenia nadmerných ziskov a bohatstva. Je potrebné zaviesť protikrízové opatrenia založené na solidarite vrátane podpory zameranej na najzraniteľnejšie skupiny. Je potrebné zvýšiť minimálne mzdy a presadzovať a podporovať kolektívne vyjednávanie. Je potrebné chrániť a posilňovať systémy sociálnej ochrany.

Zvýšenie úrokových sadzieb je nesprávnym riešením, ktoré poškodí pracovníkov aj podniky a zabráni potrebným verejným a súkromným investíciám. Rodiny v ťažkostiach zasiahnu vyššie splátky hypoték a úverov.

Čoraz viac nás znepokojuje nečinnosť alebo nesprávne reakcie, ako napríklad zvyšovanie úrokových sadzieb, výzvy na zmrazenie platov a návrat k neúspešnému programu úsporných opatrení.

Výkonný výbor PERC vyzýva na silný solidárny prístup k riešeniu krízy životných nákladov. Ochrana najzraniteľnejších osôb musí byť absolútnou prioritou. Nie je tiež čas presadzovať národné záujmy, keď najbohatšie krajiny obmedzujú podporné opatrenia na svojich vlastných občanov a podniky. Je to neprijateľné a škodlivé pre pracujúcich ľudí na celom svete. Akýkoľvek pokus o návrat k zdiskreditovaným úsporným opatreniam treba rázne odmietnuť!

Výkonný výbor PERC žiada:

  • Zvýšenie miezd, ktoré by zodpovedalo rastu životných nákladov a zabezpečilo spravodlivý podiel pracovníkov na zvyšovaní produktivity, ako aj opatrenia na podporu kolektívneho vyjednávania ako najlepší spôsob dosiahnutia spravodlivého odmeňovania a udržateľného hospodárstva. Argument, že mzdy spôsobujú infláciu, treba odmietnuť. Žiadna mzda by nemala byť nižšia ako životné minimum a musia sa zvýšiť aj dôchodky a dávky.
  • Verejné obstarávanie a všetka finančná alebo iná podpora by mala smerovať len do spoločností, ktoré sa zapájajú do kolektívneho vyjednávania a majú zavedené riadne postupy náležitej starostlivosti;
  • Platby určené pre ľudí, ktorí majú problémy s platením účtov za energie, jedlom a nájomným. Právo na jedlo a teplý domov sú ľudské práva a musia byť chránené. Od ľudí žijúcich v chudobe nemožno očakávať, že budú platiť extrémne vysoké účty. Je potrebné zakázať odpojenie od energií a iných verejných služieb;
  • Cenové alebo nákladové stropy, najmä na účty za energie, a prísna daň z nadmerných ziskov energetických a iných spoločností, aby sa zabezpečilo, že nebudú môcť špekulovať s krízou, spolu s ďalšími opatreniami na zastavenie špekulácií, ako je obmedzenie dividend a obmedzenie platov a bonusov generálnych riaditeľov, a na zabránenie špekuláciám s cenami potravín. Toto je špirála ziskov, nie špirála miezd. Súčasťou riešenia je zdanenie, vrátane progresívnejšieho zdanenia!
  • Protikrízová podpora a nástroje solidarity na ochranu príjmov a pracovných miest v priemysle, službách a verejnom sektore vrátane ustanovení na financovanie sociálnych opatrení na zvládnutie tejto krízy a procesov spravodlivej transformácie.
  • Reformy trhu s energiou. Uznať, že energia je verejným statkom, a investovať do riešenia základných príčin krízy, ako sú nedostatočné investície do zelenej energie a dôsledky privatizácie.
  • Miesto pri stole pre odbory, aby mohli navrhovať a realizovať protikrízové opatrenia prostredníctvom sociálneho dialógu. Ide o osvedčenú metódu úspešného zvládania krízy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *